Innkalling til årsmøte

19. juni i Bergen.

Supporterklubben innkaller med dette til årsmøte den 19. juni kl. 17:00 i våre klubblokaler i Strandgaten 225 i Bergen.

Forslag til årsmøtet må være klubben, ved bernt@united.no, i hende innen 01. juni 2017.

Ønske om å få delta på årsmøtet må være klubbstyret skriftlig ihende senest ti-10 dager før årsmøtet avvikles.
For å være stemmeberettiget på årsmøtet må medlemmet ha vært medlem pr. 31.12. året før årsmøtet finner sted.

Årsmøtepapirer vil bli lagt ut på www.united.no en uke før årsmøtet.

1) Godkjenne innkalling
2) Velge møteleder samt personer til å medundertegne protokoll
3) Årberetning
4) Revidert regnskap 2016
5) Budsjett 2017
6) Revisors godtgjørelse
7) Styrehonorar
8) Fastsette kontingent
9) Behandle innkomne forslag
10) Valg