Annonse:

Manchester United Supporters Club Scandinavia er registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer 870515812. Supporterklubben har 11 personer ansatt og du kan lese mer om oss her.

Styret består av 7 personer. Årsmøtet er vårt øverste organ og mellom annet velges styremedlemmer til Supporterklubben sitt styre på årsmøtet. Vårt styre ledes av styreleder Bård Skaar Viken.

Bård

Bård Skaar Viken
Styreleder
I styret siden 2010

oyvind

Øyvind Stople Sivertsen
Nestleder 
I styret siden 2011

madelene

Madelene Stolpe
Styremedlem 
I styret siden 2018

finn

Finn Machenhauer
Styremedlem
I styret siden 2000

erlend

Erlend Eidhammer
Styremedlem 
I styret siden 2020

jan_thomas

Jan Thomas Hagen
Styremedlem
I styret siden 2016

sverre

Sverre Opsal Johnsen
Styremedlem
I styret siden 2015

Varamedlemmer

sven

Sven Sundet
Varamedlem
Vara siden 2016

trine

Trine Hogstvedt Gravli 
Varamedlem 
Vara siden 2021

simon

Simon Sani
Varamedlem
Vara siden 2017

Årsmøter

Supporterklubben avholder sine årsmøter innen utgangen av juni hvert år. Innkalling skjer i henhold til våre vedtekter.

Nedenfor finner du en oversikt over sakspapirer til årsmøter som inkluderer årsberetning, budsjett, regnskap og revisors beretning samt protokoller.

2021: Sakspapir og protokoll
2020: Sakspapir og protokoll
2019: Sakspapir og protokoll
2018: Sakspapir og protokoll
2017: Sakspapir og protokoll
2016: Sakspapir og protokoll
2015: Sakspapir og protokoll
2014: Sakspapir og protokoll

 

Annonse:
Annonse: