Styret

Styret

Styret består av sju personer, og det er også tre varamedlemmer.
Årsmøtet er Supporterklubbens øverste organ. Styret ledes nå av styreleder Madelene Stolpe.

Madelene Stolpe

Styreleder siden 2023. I styret siden 2018.

Jan Thomas Hagen

Nestleder. I styret siden 2016.

Bård Skaar Viken

Styremedlem. Tidligere styreleder, og i styret siden 2010.

Finn Machenhauer

Styremedlem. I styret siden 2000.

Trine Hogstvedt Granli

Styremedlem.

Erlend Eidhammer

Styremedlem. I styret siden 2020.

Simon Sani

Styremedlem.

Varamedlemmer

Øyvind Stople Sivertsen

Sven Bisgaard Sundet

Aleksander Møller-Hansen

Årsmøter

Supporterklubben avholder sine årsmøter innen utgangen av juni hvert år. Innkalling skjer i henhold til våre vedtekter.

Nedenfor finner du en oversikt over sakspapirer til årsmøter som inkluderer årsberetning, budsjett, regnskap og revisors beretning samt protokoller.

2023: Sakspapirer og protokoll
2022: Sakspapirer og protokoll
2021: Sakspapirer og protokoll
2020: Sakspapirer og protokoll
2019: Sakspapirer og protokoll
2018: Sakspapirer og protokoll
2017: Sakspapirer og protokoll
2016: Sakspapirer og protokoll
2015: Sakspapirer og protokoll
2014: Sakspapirer og protokoll

Powered by Labrador CMS