Styret

Styret

Styret består av sju personer, og det er også tre varamedlemmer.
Årsmøtet er Supporterklubbens øverste organ. Styret ledes nå av styreleder Madelene Stolpe.

Madelene Stolpe.

Madelene Stolpe

Styreleder siden 2023. I styret siden 2018.

Jan Thomas Hagen.

Jan Thomas Hagen

Nestleder. I styret siden 2016.

Bård Skaar Viken.

Bård Skaar Viken

Styremedlem. Tidligere styreleder, og i styret siden 2010.

Finn Machenhauer.

Finn Machenhauer

Styremedlem. I styret siden 2000.

Trine Hogstvedt Granli.

Trine Hogstvedt Granli

Styremedlem.

Erlend Eidhammer.

Erlend Eidhammer

Styremedlem. I styret siden 2020.

Simon Sani.

Simon Sani

Styremedlem.

Varamedlemmer

Øyvind Stople Sivertsen.

Øyvind Stople Sivertsen

Sven Bisgaard Sundet.

Sven Bisgaard Sundet

Alexander Møller Hans.

Aleksander Møller-Hansen

Årsmøter

Supporterklubben avholder sine årsmøter innen utgangen av juni hvert år. Innkalling skjer i henhold til våre vedtekter.

Nedenfor finner du en oversikt over sakspapirer til årsmøter som inkluderer årsberetning, budsjett, regnskap og revisors beretning samt protokoller.

2023: Sakspapirer og protokoll
2022: Sakspapirer og protokoll
2021: Sakspapirer og protokoll
2020: Sakspapirer og protokoll
2019: Sakspapirer og protokoll
2018: Sakspapirer og protokoll
2017: Sakspapirer og protokoll
2016: Sakspapirer og protokoll
2015: Sakspapirer og protokoll
2014: Sakspapirer og protokoll

Powered by Labrador CMS