«Effekten av en boikott vil være svært begrenset på kort sikt»