Ny Mitten-spalte

Andy Mitten skriver om stadionatmosfære, Uniteds prestasjoner denne sesongen, supporterhets og om Michael Carrick.

United kan sette rekord gjennom å vinne sin 19. ligatittel, og klubben kan nå sin tredje Champions League-finale på fire år. Og i store deler av sesongen har mange kritikere – inkludert United-supportere – hevdet at dette er et lag på vei nedover.

Jeg skriver dette fra industriområdet Ruhr-dalen i Tyskland, etter å ha sett United beseire Schalke 04 gjennom den mest overlegne borteoppvisningen denne klubben noensinne har prestert i en semifinale i Europas gjeveste turnering. United-supportere som har vært med en stund, vil alltid ha gode minner fra Torino i 1999, rett og slett fordi det var den beste United-prestasjonen de har sett, men la oss ikke prøve å sette dem opp mot hverandre nå som stemningen rundt United er så god.

Nesten 3000 reste til Gelsenkirchen for å se laget spille på den store og imponerende Veltins-Arena. Jeg har akkurat sett en gruppe av disse på togstasjonen i Düsseldorf – slitne, men glade gjengangere på borteturene i Europa. De fleste av dem er blakke etter å ha dratt på så mange bortekamper, men de koser seg. De opplevde også en atmosfære mot Schalke som man sjelden opplever i England nå for tiden.

Jeg kan huske jeg reiste gjennom Norge på Uniteds pre-season tur i 1992, og prøvde å lese et norsk fotballblad. Jeg kom over en artikkel som omhandlet stadionene med den beste atmosfæren i verden, og oppspilt viste jeg vennene mine at Old Trafford var nummer én på listen. Det gjorde dem nesten like glade som den varme dusjen på togstasjonen i Oslo etter en tredagers togtur fra Manchester.

Old Trafford ville ikke toppet en slik liste idag. Uniteds hjem de siste drøye 100 årene er fortsatt en av de beste stedene for å se fotball. Størrelsen, historien og ‘rødheten’ alene sørger for det. Atmosfæren på en stor kamp i Europacupen kan være glimrende, men for ligakamper mot mindre klubber er den flatere enn den nederlandske landsbygda. Kun sitteplasser på stadioner, og den engelske fotballens snikende overgang til å ha blitt en sport for middelklassen, har ført til dette, mens i Tyskland kan supporterne fortsatt stå på kamper og betale 14 euro for å se de beste klubbene spille. Schalke kan ikke matche United på banen, og gjennomsnittslønnen for spillerne er lavere enn for Untied-spillerne (Raul tjener for eksempel bare halvparten av det Rio tjener), men de har i snitt 61000 på hjemmekampene sine, og har mye å være stolt over når det kommer til hvordan klubben blir drevet.

Men oppstyret er for øyeblikket rundt United, og ikke tyskerne. Så mange spillere spilte opp mot sitt beste, inkludert Michael Carrick, som så ofte har vært en supporters syndebukk denne sesongen.

Jeg inviterte United-supportere til å bidra med spørsmål til Carrick før jul, og jeg var sjokkert over responsen. Nivået av hat i mange av spørsmålene var slik at det var helt uakstuelt å stille geordien de fleste av dem. Hadde jeg gjort det, ville han vært i sin fulle rett til å reise seg og forlate rommet. En supporter ville ha meg til å spørre om hvorfor han var ‘en sånn jævla feiging’, mens en annen ville at jeg skulle be ham om å ‘forlate Old Trafford så snart som mulig’. Internett tiltrekker seg mange tullinger, og jeg opplever min andel av dem gjennom e-mailer. En amerikansk ‘United-supporter’ ville at jeg skulle undersøke om Edwin van der Sar hadde mottat bestikkelser for å slippe inn Lionel Messis heading i Roma for to år siden. Han mente det alvorlig.

At supporterne klager er ikke noe nytt, men fortjener spillerne så mye hets fra deres egne supportere? Carrick har vært en av Uniteds beste spillere de siste månedene i noen av de største kampene fotballverdenen kan by på. Han var en stjerne borte mot Chelsea i Champions League, og mot Schalke. Det er riktig at formen hans ikke var helt på topp i starten av sesongen, men finnes det en fotballspiller i verden som spiller til 10 av 10 hver uke? Roy Keane kom nært mellom ’96 og ’01, og kanskje det er det som er problemet. Kanskje United-supporterne forventer at alle sentrale midtbanespillere skal være så gode som Keane. Carrick var like god som den irske legenden mot Schalke, og han er i nærheten av vinne sin andre Europacup-medalje – det er dobbelt så mange som kaptein Keane..

Andy Mitten er en velkjent og respektert journalist fra Manchester. Han er blant annet redaktør for fanzinet United We Stand. Mitten vil skrive en fast spalte for united.no annenhver uke.

Andy Mitten column in English:

A record 19th league title and a third European Cup final beckons in four years for Manchester United. So much for a team in decline as many critics – including United fans – have stated for much of this season.

I’m writing from the industrial Ruhr valley in Germany having watched United overcome Schalke 04 with the most dominant away display at the semi-final stage of Europe’s biggest cup competition in the club’s history. Reds of a certain vintage will always retain fonder memories of Turin in 1999 simply because it was best United performance they’ve ever witnessed, but let’s not split hairs when the mood about United is so good.

Almost 3,000 travelled to Gelsenkirchen to see the team in the vast and impressive Veltins Arena. I’ve just seen a group on Düsseldorf train station, tired but happy Euro away regulars. Most are skint from attending so many European games, but they’re enjoying the ride. They also experienced an atmosphere at Schalke seldom witnessed in England these days.

I can remember travelling through Norway on United’s pre-season tour of 1992 and trying to read a Norwegian football magazine. I chanced upon an article about the best stadiums for atmosphere in world football and excitedly showed my mates when I saw that Old Trafford was number one. It almost made them as happy as a hot shower at Oslo station after three days of travelling on a train from Manchester.

Old Trafford would not top such a table now. United’s home for more than a century remains one of the great places to watch football in the world. The size, history and sheer redness sees to that. The atmosphere for a big European game can be excellent, but for league game against lesser clubs it’s flatter than the Dutch countryside. All seater stadiums and the creeping middle class gentrification of English football have seen to that, whereas in Germany fans can still stand and pay €14 for the privilege at the biggest clubs. Schalke cannot match United on the field and average player salaries are lower than those at United (Raul is on half of Rio Ferdinand’s pay, for example), but they average 61,000 and have much to be proud of about the way their club is run.

But the buzz is currently about United and not the Germans. So many players were at the top of their game including Michael Carrick, so often a fans’ scapegoat this season.

I invited United fans to put questions to Carrick before Christmas and was stunned by the response. The level of hatred in the questions was such that there was no way that I could have asked the Geordie most of them. Had I done so, he would have been within his rights to get up and leave the room. One ‘red’ wanted me to ask him why he was “such a fucking coward” while another wanted me to tell him to “leave Old Trafford as soon as possible”. The internet attracts more than a fair share of cranks and I get more than my fair share emailing. One American “red” wanted me to investigate whether Edwin van der Sar had taken a bribe to let Lionel Messi score a h4 in Rome two years ago. He was serious.

Fans moaning is nothing new, but do players deserve so much abuse from their own fans? Carrick has been one of United’s best performers in recent months in some of the biggest games in world football. He was a star at Chelsea away in the Champions League and in Schalke. True, his form at the start of the season was less than spectacular, but is there a footballer in world football who plays 10/10 every week? Roy Keane came close between ‘96-01 and perhaps that’s the problem. Maybe United fans expect all central midfielders to be as good as Keane. Carrick was as good as the Irish legend against Schalke and he’s on the cusp of winning a second European Cup, that’s twice as many as captain Keane…