Bortebilletter sesongen 2019/20

Over tid har Manchester Uniteds, i samarbeid med deres eget Fans Forum (representanter fra klubb og supporterne møtes) samt utenforstående grupperinger, som MUST etc, arbeidet med å gjøre fordelingen av billetter til Manchester Uniteds bortekamper så rettferdig som mulig.

Hovedgrunnen til dette har vært at en høy andel av billettene som klubben får til en bortekamp har havnet i hender på svartebørsselgere – og deretter videre til fans som har råd til å betale det som kreves, og ikke nødvendigvis til dem som fortjener dem.

Negativt for Supporterklubber

Reglene ble for noen sesonger siden endret til det negative for Supporterklubbene. Kun individuelle eiere av sesongkort får søke, og av den grunn kan ingen supporterklubb nyttiggjøre seg kortene som står i Supporterklubbens navn.

Supporterklubben har allikevel hatt et begrenset tilbud om bortebilletter etter denne regelendringen. Vi har 10 Executive-kort, som vi har kunnet benytte i loddtrekning av bortebilletter.Dersom vi har fått bortebilletter på noen av disse kortene, har vi kunnet endre navn på den som benytter billetten – og selge billettene videre til våre medlemmer.

Ny endring før 2018/19-sesongen

Etter konsultasjoner mellom klubb og supportergrupperinger er reglene igjen endret foran sesongen 2018/19 for innehavere av Executive kort. I praksis må disse nominere to personer som kan benytte seg av bortebillettene for hele sesongen – og det kan ikke endres fra kamp-til-kamp.  Dette vil bety at vi ikke lenger vil ha muligheten til å tilby bortebilletter videresolgt til våre medlemmer.

Fra vårt ståsted beklager vi selvsagt dette. Vi har forsøkt flere innfallsvinkler i diskusjon med Manchester United, men vi får ikke gjennomslag for våre synspunkter.
Klubben ønsker å prioritere de mest lojale supporterne – og disse er, etter klubbens mening, individuelle supportere med sesongkort på Old Trafford.

Kontroller

Klubben gjennomfører en rekke kontroller for at de skal være sikker på at billettene kommer i de riktige hendene. Et av disse tiltakene er at billetter til en bortekamp må hentes på bortelagets bane, mot fremvisning av ID. Dette gjøres med jevne mellomrom i løpet av sesongen.

Generelt ser vi at samtlige PL-klubber strammer inn reglene for fordeling av billetter, så vel hjemme – som borte – og foretar også langt flere kontroller enn tidligere.  En god del av innstrammingene vil ramme tilreisende, og mer tilfeldige, fans – samt at kontrollen med hvordan Supporterklubber distribuerer sine billetter blir strengere.

Hvilke muligheter har du nå til å skaffe deg en billett til en bortekamp.
* Dersom du har eget sesongkort – hatt det i minimum tre sesonger, og kjøper billetter til alle hjemmekampene i cup og Champions League,  er du berettiget til å søke direkte hos klubben selv.

  • Du kan kontakte hjemmelaget og forhøre deg hvilke muligheter du har gjennom dem. Du vil ikke kunne kjøpe billetter i borteseksjonen, men det er mulig at du kan få kjøpt billetter med hjemmefansen – og må ‘oppføre’ deg der etter.
  • Du kjenner personer som har muligheter til å videreselge deg en bortebillett/ alternativ svartebørs. Risikabelt, men ofte den eneste utvei. Ulovlig etter engelsk lov, og en kalkulert risiko for å bli svindlet, en risiko som du selv må avgjøre om du vil ta.

 

Finaler
Dessverre vil de samme reglene ramme oss når det gjelder billetter til eventuelle finaler i hjemlige cuper, eller finaler europeiske turneringer.  Det vil bety at den lille kvoten vi har hatt av billetter, opp til maksimum 10, vil forsvinne – og vi vil ikke kunne tilby medlemmer billetter til finaler lenger.


Tilbake til forsiden