Manchester United Owners Consider Selling Club

Q&A om oppkjøpet – Ratcliffes modell er som et byggesett

Den har blitt beskrevet som en av de viktigste avgjørelsene i Manchester Uniteds moderne historie. Snart får vi svaret på hvem som vil eie Manchester United.

Publisert Sist oppdatert

Eivind Brennhovd Holth sitter i Oslo og får med seg Bjarte Valen fra London i en egen spesialepisode av Uno forbeholdt spørsmål fra leserne.

Vi har også samlet en rekke andre spørsmål i tekstformat der vi gir svar på det mange lurer på nå like før det kommer en avklaring rundt det fremtidige eierskapet av Manchester United.

LYTT NÅ! Q&A OM OPPKJØPET!


Glazer-familien fullførte sin overtakelse av Manchester United i 2005 for 790 millioner pund da de overtok 100 prosent av aksjene i klubben. Nå ønsker familien en pris på rundt seks milliarder pund for ca. 69 prosent av aksjene.

Det vil de neppe få, men budene som nå ligger inne er på i overkant av fem milliarder pund.

Her gir vi svarene på noen av de viktigste spørsmålene rundt kampen om eierskapet av Manchester United.

LES OGSÅ: Dette er historien om Glazer-familiens eierskap i United

Hvem er aktørene som byr på klubben?

Dersom det blir en overtakelse og dermed en ny majoritetseier av klubben, står slaget nå mellom to parter. Den styrtrike engelske forretningsmannen Sir Jim Ratcliffe og hans selskap Ineos er den ene aktøren. Sjeik Jassim bin Hamad al-Thani og hans Nine Two Foundation er den andre.

SJR
ØNSKER KONTROLLEN: Sir Jim Ratcliffe og hans selskap Ineos er den ene aktøren som ønsker å kjøpe United. Den andre er Sjeik Jassim bin Hamad al-Thani og hans Nine Two Foundation

Den finske forretningsmannen Thomas Zilliacus leverte også inn bud i den andre budrunden. Finnen var ikke villig til å levere et nytt bud til den tredje runden, men påpekte at budet fra den andre runden fremdeles var gjeldende.

Etter det united.no kjenner til ble hans fremstøt, som fridde til fansen, raskt vraket.

Betyr det at én av de to vil bli den nye eieren av Manchester United?

Ikke nødvendigvis.

Da Glazer-familien og Manchester United kom med sin kunngjøring 22. november i fjor, tolket de fleste det som et klart signal om at Glazer-familien ønsket et salg. Men samtidig holdt familien også muligheten åpen for et delsalg og/eller eksterne investeringer.

Finansselskapene Carlyle, Ares, Sixth Street og Elliott Management er alle fortsatt en del av prosessen. De skal være villige til enten å kjøpe en aksjepost i klubben, eller bidra med finansiering til dem som vil kjøpe seg inn, eller opp, i klubben.

Det er seks Glazer-søsken som eier 69 prosent av klubben. Vil alle selge sine aksjer?

Etter Glazer-familiens overtakelse ble fullført i 2005, var det Malcolm Glazer som i fremste rekke fikk føle United-fansens vrede. Malcolm Glazer var faren til de seks Glazer-søsknene som i dag eier 69 prosent av klubben og sitter i styret i United.

Malcolm Glazer døde i mai 2014, men united.no har blitt fortalt fra flere kilder, uavhengig av hverandre, at det allerede ved overtakelsen ni år tidligere skal ha vært Joel og Avram Glazer som var arkitektene bak oppkjøpet av United.

Buffalo Bills vs Tampa Bay Buccaneers - September 18, 2005
FAREN: Det er barna til Malcolm Glazer (bildet) som i dag eier 69 prosent av Manchester United. Selv om Malcolm Glazer var den som fikk kjenne på United-fansens vrede i 2005, skal det ha vært sønnene Joel og Avram som var arkitektene bak overtakelsen.

Det er også de to som har vært mest aktive som eiere og har i stor grad forvaltet eierskapet av klubben på vegne av familien. De fire øvrige søsknene, Darcie, Bryan, Edward og Kevin skal ha ønsket å selge sine aksjer en stund allerede, og skal også være de som er mest ivrige med tanke på et salg nå.

Avram og Joel Glazer skal ha forsøkt å få Apollo til å kjøpe seg opp i United i august 2022 ved å overta en stor del av aksjene til sine søsken. Det lyktes ikke.

Spørsmålet nå blir om de to klubbformennene mener budene som nå ligger på bordet er den beste prisen de kan få, eller om de bør beholde sine aksjer, vente på en ytterligere verdistigning av klubben og selge på et senere tidspunkt.

Da er de to enten avhengig av en avtale med et av finansforetakene som vurderer å kjøpe seg inn i United eller stille midler til rådighet, eller å få til en avtale med Sir Jim Ratcliffe som skal ha lansert en løsning der Avram og Joel Glazer kan bli værende med en mindre aksjepost.

Hvorfor har det vært hele tre budrunder?

Først en liten oversikt over aktørene som styrer den pågående prosessen:

The Raine Group har styrt prosessen på vegne av Manchester United (i realiteten Glazer-familien på grunn av aksjeinndelingen). Advokatfirmaet Latham & Watkins LLP bidrar med det juridiske på vegne av United, mens Rothschild and Co. er Glazer-familiens private finansrådgivere.

En av United-styrets tre uavhengige direktører, Robert Leitão, er en av toppsjefene i Rothschild. Både Rothschild og Leitão hadde nøkkelroller da Glazer-familien kjøpte seg opp i United tilbake i 2005.

United.no har snakket med kilder som har god kunnskap om de ulike budrundene. I den første budrunden ønsket The Raine Group å få en oversikt over hvilke aktører som var interessert i å by på hele, eller deler av klubben, en grov oversikt over partenes verdivurdering, og en struktur på hvordan ett oppkjøp skulle finansieres.

Glazer Brothers Visit Old Trafford
DET ENESTE INTERVJUET: Joel Glazer stilte opp for MUTV i forbindelse med oppkjøpet av United i 2005. Det er den eneste gangen familien har gitt et skikkelig intervju om sitt eierskap i United.

Den andre budrunden handlet om mer om et konkret bud og en bestemt verdifastsettelse. Da disse budene, i hovedsak fra Sir Jim Ratcliffe og Sjeik Jassim bin Hamad al-Thani ikke samsvarte med Glazer-familiens verdivurdering, ble partene bedt om å komme tilbake med et nytt bud som enten inneholdt en høyere kjøpesum eller en annen struktur.

Budene fra Ratcliffe og Sjeik Jassim i den tredje runden skal kun ha vært marginalt høyere enn tidligere, men budet fra Ratcliffe skal ha kommet med ulike skisser til hvordan et fremtidig eierskap skal se ut.

Glazer-familien kan gå i direkte forhandlinger med de ulike partene, men det virker lite trolig at det blir en fjerde budrunde.

Sjeik Jassim vil ha 100% av klubben, Ratcliffe kun 69% eller 51%. Hva innebærer det?

Manchester United er delt inn i A- og B-aksjer, der A-aksjene gir 1 stemme per aksje, mens B-aksjene gir 10 stemmer per aksje. Samtlige B-aksjer eies av Glazer-familien og derfor kontrollerer familien 95,6 prosent av stemmene i Manchester United selv om de bare eier rundt 69 prosent av aksjene.

Det er disse 69 prosentene Sir Jim Ratcliffe ytret ønske om å kjøpe da han varslet om sin interesse for å kjøpe klubben. Senere skal han, i følge flere medier, ha lansert en løsning der han åoner for å kjøpe 51 prosent av aksjene, slik at han er sikret flertall.

Det kan samtidig åpne opp for at Avram og Joel Glazer kan bli værende med en aksjepost på i underkant av 20 prosent. Det er åpenbart at det vil være en forutsetning for Ratcliffes skisse at ordningen med A- og B-aksjer opphører.

Melbourne 2006 Queen's Baton Relay: Cayman Islands
LANGT FRA MANCHESTER: Cayman Island er kjent som et skatteparadis og er langt unna Manchester Det er likevel her Uniteds juridiske selskapsadresse ligger.

Sjeik Jassim har på sin side signalisert at han vil kjøpe 100 prosent av aksjene i Manchester United. I første omgang kan han kun kjøpe Glazer-familiens aksjer, men kan overta hele klubben ved å utløse de andre aksjonærene.

Og det er her det blir noe komplisert.

Manchester United er registrert på New York-børsen, men selve selskapet er registrert i skatteparadiset Cayman Island og må følge lovverket her.

Dette kan skje ved en fusjon (trolig av Nine Two Foundation og Manchester United slik vi kjenner selskapet i dag) og da vil det være tilstrekkelig med 2/3 flertall av aksjene (Glazer-familien eier i dag ca 69 prosent av aksjene) for å utløse de andre de aksjonærene.

I følge Companies Law på Caymen Island kan aksjonærer som ikke er tilfreds med aksjeprisen de blir tilbudt ved en fusjon, ta saken inn for Grand Court på Cayman Island som da vil avgjøre hva som er den rette aksjeprisen (Fair Value).

Det er likevel én ting det er verdt å huske på her.

Dersom Glazer-familien velger å selge sine aksjer til Sjeik Jassim for rundt fem milliarder pund vil det være en betydelig overpris for det markedet i dag mener at United-aksjen er verdt, og det vil igjen trolig skape en presidens som gjør at de som i dag sitter med A-aksjer i United vil få en høyere pris og solid gevinst sammenlignet med hva de betalte for aksjene.

Om en fusjon blir løsningen vil Manchester United bli tatt av børsen i New York.

Hva er United-aksjen verdt på børsen og hvilken pris vil Glazer-familien få for sine aksjer om de selger alle?

United-aksjen nådde sin høyeste pris i midten av februar med en pris på over 27 dollar. Men en skal ikke lenger tilbake enn til juli 2022 for å finne den laveste prisen på United-aksjen da den ble omsatt for i overkant av 10 dollar.

Snittprisen siden børslanseringen i august 2012 ligger på rundt 19 dollar, og det er også her markedet nå legger seg mens vi venter på en avklaring rundt hva som skjer med eierskapet.

Dersom Glazer-familien selger samtlige av sine aksjer i United vil det være til en pris på rundt 44,5 dollar per aksje.

Sir Jim Ratcliffe og Ineos vil trolig låne penger for å kjøpe klubben. Vil det eierskapet bli en Glazer versjon 2.0?

Nei!

Og det er viktig å understreke for her er det mange som misforstår.

Sir Jim Ratcliffe har sagt at han ikke vil påføre klubben med gjeld og vi kan derfor med stor grad av sikkerhet anta at den gjelden vil plasseres i Ineos.

sjr
ORDKNAPP: Sir Jim Ratcliffe og Sir Dave Brailsford (t.v) forlater Old Trafford etter møter med United-ledelsen i mars. Milliardæren sa ikke stort til den fremmøtte pressen, men vinket i det minste til fotografene.

Det er også viktig å påpeke at så store oppkjøp som det her er snakk om, stort sett finansieres via låneopptak. Dersom Ratcliffe og Ineos vinner budkrigen, og finansierer oppkjøpet via lån, vil omkostningene med et slikt lån (finanskostnader i form av renter og avdrag) høyst trolig være mindre enn den avkastning/inntjening selskapet vil ha ved å bruke betydelige summer på andre investeringer.

Forsvinner Glazer-familien fra Uniteds styre, selv to av dem skulle bli værende som aksjeeiere ved et salg?

Glazer-familiens B-aksjer, som gir dem ti stemmer per aksje, vil bli konvertert til A-aksjer ved et salg. Noe annet fremstår som utenkelig. Sjeik Jassim ønsker 100 prosent av klubben, mens Sir Jim Ratcliffe i første omgang ønsker seg et flertall.

Uansett vil begge partene sørge for at de sikrer seg kontrollen. Om Ratcliffe sikrer seg et flertall av aksjene, vil han også ha flertallet av stemmene på årsmøtet. Det er årsmøtet som velger styret i United (per dags dato tolv personer) og Ratcliffe kan således satte sammen det styret han ønsker.

Seattle Seahawks v Tampa Bay Buccaneers
STORAKSJONÆR: Darcie Glazer Kassewitz er kanskje den minst kjente av de seks Glazer-søsknene, men foruten broren Joel er det hun som sitter på flest United-aksjer.

Dersom det blir forhandlinger mellom Glazer-familien og Ratcliffe/Ineos kan det være et forhandlingskort at Joel og Avram blir lovet en styreplass i en gitt tidsperiode etter overtakelsen, men selv om de skulle skje, vil de likevel havne i klart mindretall i styret.

Flere United-supportere ønsker Glazer-familien fort fra klubben. Fra et emosjonelt ståsted kan man forstå det, men om de skulle bli værende som en ordinær aksjonær vil de ha minimal, og ingen direkte, innflytelse på Manchester United.

Når får vi en avgjørelse?

Så snart Glazer-familien har bestemt seg.

Det kan gå relativt kjapt og da snakker vi kanskje i løpet av neste uke. Det kan også trekke ut litt i tid, og jo lenger det varer før det kommer en avklaring, jo mer usikre kan vi anta at familien er på hva de skal gjøre.

Dersom de bestemmer seg for et salg til enten Ineos/Ratcliffe eller Nine Two Foundation/Sjeik Jassim, vil tidsaspektet for en overtakelse avhenge litt av hvem av de to som sitter igjen med det vinnende budet.

Men ved et salg virker det svært sannsynlig at Manchester United starter 2023/24-sesongen med nye eiere.

Powered by Labrador CMS