Vurdering av de utlånte: Tre spillere skilte seg ut