Glazers resignerer

Innrømmer nederlag i kampen om rettighetene til Old Trafford-navnet.

Det var tidligere i sommer det ble kjent at kommunestyret i Trafford hadde tatt til følge en oppfordring fra supporterorganisasjonen Manchester United Supporters’ Trust (MUST) om å innlemme Uniteds hjemmearena Old Trafford på listen over verneverdige bygninger/områder innenfor kommunegrensene.

Med kommunestyrets vedtak ble Old Trafford gitt status som såkalt «Community Asset», og dermed vurdert til å være av spesiell verdi for lokalsamfunnet. For eierne av Manchester United, i dette tilfelle Glazer-familien, medførte vedtaket, som i praksis innebærer at Old Trafford ble fredet, sterke begrensninger på familiens handlefrihet. Blant annet ville det bli svært vanskelig å selge rettighetene til stadionnavnet, dersom dette på noe tidspunkt skulle bli aktuelt.

Gir opp kampen

Ikke uventet reagerte eierne på dette med å bebude ankerunde. De ønsket å se nærmere på vedtaket for om mulig å avdekke svakheter ved lovanvendelsen. I så fall ville fredningsvedtaket kunne bli kjent ugyldig.
Men nå, etter å ha studert teksten, har Glazer-familiens advokater konkludert med at det ikke finnes grunnlag for å forfølge saken ytterligere.
Ifølge Trafford Borough har kommunen mottatt skriftlig bekreftelse fra MUFC om at klubbeierne har trukket klagen. I klartekst betyr dette at kommunestyrets vedtak blir stående.

MUST-leder Duncan Drasdo
MUST-leder Duncan Drasdo

– Strålende nyhet!

Meldingen om Glazer-familiens innrømmelse blir selvsagt mottatt med stor glede av initiativtakerne, MUST.
I en kommentar sier leder for organisasjonen, Duncan Drasdo, blant annet dette, ifølge Republic of Mancunia:

– Vi er svært glade for at eierne har besluttet å trekke tilbake sin anke mot vedtaket. Etter opprinnelig å ha innhentet råd fra landets beste advokatbyråer, har vi hele tiden følt oss trygge på vår sak.