Gjeldsbyrden tynger

Glazer-familien har engasjert investeringsbanker.

Gjennom familiens holdingselskap, Red Football Joint Venture, er de to investeringsbankene JP Morgan og Deutsche Bank engasjert for å få til en refinansiering av deler av selskapets svært ugunstige lån.

Kilder nær konsernet tror de to bankene kommer til å foreslå å legge ut 600 millioner pund i såkalte obligasjonslån som en del av pakken for å få refinansiert låneavtalene.

Uniteds nåværende gjeldssituasjon innebærer at disse obligasjonene omtales som ”high yield bonds”, også kjent som junkbonds (søppelgjeld). Dette innebærer at obligasjonene har svært høy risiko, og at det er en reell fare for at klubben, i verste fall, kan gå konkurs.

Det skal være forhåpninger om at en slik prosess kan skaffe 500-600 millioner i fersk kapital som igjen kan nedbetale deler av de nåværende banklånene. Et annet mulig, men lite ønskelig, alternativ er å ta opp nye lån. Foreløpig har verken Glazer eller representanter for United kommentert saken. Dette til tross for at nyheten har versert i tre-fire dager.

Dette er status:

 • Ved siste offentliggjøring av regnskapstall, 30.06.2008, hadde United en samlet rentebærende gjeld på 699 millioner pund.

 • Etter forrige refinansiering i 2006 er gjelda nå oppdelt i to lån på henholdsvis 519 millioner pund og 175 millioner pund. Det største lånet er i store amerikanske banker, mens det minste er til to amerikanske hedgefond (Perry Capital og Citadel).

 • Det store lånet på 519 millioner pund er sikret mot klubbens verdier og har en normal renteutvikling.

 • Det mindre lånet på 175 millioner pund dekkes av Glazer-familien selv. Disse pengene er lånt fra de to overnevnte hedgefondene. Etter refinansieringen i 2006 var dette lånet på 138 millioner pund, men uten rentebetalinger (rente på 14,25 %) har gjelda vokst med nesten 40 millioner pund.

Dette bekymrer:

 • Gjeldsutviklingen er unndratt offentligheten. Ikke siden 2008 har utenforstående fått innsyn.

 • Glazer-familien får ikke refinansiert sine personlige lån (175 millioner pund-lånet) som har en årlig rente på 14.25 %.Glazer-familien har ikke betalt renter på disse lånene siden 2006.

 • Red Football Joint Venture tapte 45 millioner pund før skatt i 2007-2008. Dette skyldes renteutgifter på hovedlånet. Totalt var renteutgiftene denne perioden på 69 millioner pund. Tapet på 45 millioner pund ble dekket inn av klubbens driftsoverskudd som var på 66 millioner pund samme sesong.

Mulige scenarier:

 • Glazer-familien selger seg helt eller delvis ut av klubben. Dette er lite sannsynlig om vi tar utgangspunkt i de signalene Glazer-familien har sendt

 • Red Football Joint Venture utsteder obligasjonslån og får delvis refinansiert de nåværende lånene. Det utsetter problemet noe, men vil på sikt ikke løse problemene. Alt avhenger av hvor lang tid obligasjonskjøperne gir klubben til å innfri obligasjonene osv.

 • Red Football Joint Venture tar opp nye lån. Dette vil gi klubben mer gjeld, men mer tid til å finne en løsning.

 • Klubben går konkurs.

Kilder: The Times, Hegnar Media, E24