50 ansettelser på ni år – mer enn halvparten er borte

Siden 2013 har Manchester United gjort nesten 50 sportslige og administrative ansettelser knyttet til førstelaget. Over halvparten har allerede forsvunnet igjen.