Årsmøte i Supporterklubben

Publisert Sist oppdatert

Supporterklubben innkaller til årsmøte den 13. juni kl. 18:00 i våre klubblokaler i Strandgaten 225 i Bergen.

Forslag til årsmøtet må være klubben, ved [email protected], i hende innen 3. juni 2024.

Ønske om å få delta på årsmøtet må være klubbstyret skriftlig i hende senest ti -10 – dager før årsmøtet avvikles.

For å være stemmeberettiget på årsmøtet må medlemmet ha vært medlem pr. 31.12. året for årsmøtet finner sted.

Årsmøtepapirer vil bli lagt ut på www.united.no en uke før årsmøtet.

Dagsorden:

1) Godkjenne innkalling
2) Velge møteleder samt personer til å medundertegne protokoll
3) Årsberetning
4) Revidert regnskap 2023
5) Budsjett 2024
6) Revisors godtgjørelse
7) Styrehonorar
8) Fastsette kontingent
9) Behandle innkomne forslag
10) Valg

Powered by Labrador CMS