Iniesta, Woodward og spillerjakt

Andy Mitten skriver om Uniteds spillerjakt i sitt nyeste innlegg.

Mittens column in english is at the end of this page.

Om Iniesta

Av: Andy Mitten

Tenk deg at du representerer Andres Iniesta. Klienten din er fornøyd i Barcelona, men det er på tide å forhandle om en ny kontrakt. Den nåværende utløper om 18 måneder – når Iniesta er 31. Det blir trolig hans siste store avtale, og du sitter med sterke forhandlingskort.

Du starter forhandlingene med å fastslå at klienten din er den beste midtbanespilleren i verden, og fortsetter med det som utgangspunkt. Du satser høyt, og legger frem kravene dine til Barcelona. Du vet hva de har betalt Messi, og selv om du ikke forventer å få akkurat det samme som Barcelona betaler verdens nest beste spiller, så håper du at det ender på en avtale som er i nærheten av Messis.

Du vet hvordan lønnsnivået er ellers i fotballverdenen også. Broren din er Pep Guardiola, og du er hundre prosent oppdatert på hvem som ber om hva og hvilke klubber som tilbyr hva. Russiske Anzhi har forsvunnet bort fra scenen og de kinesiske alternativene mangler kredibilitet. Det er likevel nok av pengesterke klubber verden rundt som ville elsket å få Iniesta på laget – selv om de må passe litt mer på hva de bruker av penger grunnet UEFAs nye økonomiske regler.

Barcelona ønsker imidlertid at forhandlingene skal foregå smertefritt, og de føler seg sikre på at du vil fortsette i klubben du har vært i gjennom hele ditt voksne liv. De er fornøyde med å ta forhandlingene allerede nå siden de ikke ønsker en reprise av det som nå skjer med keeper Victor Valdes. Han ønsker en siste stor lønnssjekk et annet sted, lar kontrakten løpe ut og kommer derfor til å få den lukrative avtalen han ønsker. For ett år siden sa Barcelona at de følte seg «veldig sikre» på at Valdes kom til å skrive under på en ny avtale med dem, men han gjorde ikke det.

Du blir imidlertid ikke enig med Barcelona etter de innledende samtalene. Du kan kanskje tilgis for å være noe irritert, men du sier det ikke offentlig. Det ville være respektløst.

Det er imidlertid en risiko for at media vil angripe Iniesta. De kan kalle ham «grådig» – som de gjorde med Valdes. Du forteller pressen at han ikke vil dra, men du og Iniesta er samtidig nøye med å ikke fastslå at han helt sikkert kommer til å skrive under. Det vil gjøre forhandlingsposisjonen deres dårligere.

Du snakker samtidig med andre interessenter. Du snakket med Manchester Uniteds Ed Woodward i sommer da han forsøkte å kjøpe en annen av spillerne dine, Thiago. Koblingen til United er altså allerede på plass. Du slipper dermed at andre agenter forsøker å kuppe det hele. Det er du som styrer dette.

woodwardUnited er forresten veldig interessert i spilleren din. Han er jo briljant. Det er det ingen tvil om. Penger er heller ikke det største problemet. Uniteds inntekter er i ferd med å passere Barcelonas – selv om katalanerne henter inn atskillig mer på sine TV-avtaler.

– Jeg liker ikke at blant de 25 spillerne som er kandidater til Ballon d’Or, så har vi bare Wayne og Robin, sier Ed Woodward.

– Jeg liker ikke at det alltid er flere spillere fra Spania på den lista. Som klubb bør vårt mål være at de beste spillerne er hos oss. Slik det har vært før.

– Hvis manageren ønsker spillere vil vi derfor gjøre det vi kan for å hente dem.

Men uansett hvor fantastisk han ville være på Old Trafford, så er det lite trolig at Andres Iniesta går til United. Akkurat som United fant ut med Fabregas og Thiago så er det vanskelig å hente Barcelona-spillere.

Nei, United blir ikke bare brukt taktisk av andre, men noen agenter liker å bruke Uniteds interesse. Noen tilbyr også spillerne sine – slik Mesut Özils far gjorde i august. De har ingenting å tape på det, selv om United-fans gjerne blir frustrerte når klubben gjentatte ganger kobles til spillere de ikke får.

Ed Woodward sa at han også ble frustrert av det hele, og Woodward er smart. Du får ikke en rolle som den han har nå i en alder av 41 år hvis du ikke er smart. Jeg har snakket med ham lenge, og tviler overhodet ikke på at han kun har de beste ønsker for United. Han er heller ikke den ferske forhandleren mange mener han er.  Han har vært delaktig i mange overganger, og vet hvordan ting fungerer.

Det var ikke uten grunn at datteren til superagent Jorge Mendes nylig hadde praksis på Old Trafford.

Han kommer imidlertid til å bli enda flinkere med enda mer erfaring, og i januar, når overgangsvinduet åpner igjen, så vil folk dømme ham på ny. Fordelen er imidlertid at United har hatt bedre tid til å gjøre forarbeidet nå enn i sommer.

Jeg snakket nylig med to agenter, som begge representerer toppspillere, om Woodward. Ingen av dem ville si noe on-the-record, men de sa stort sett det samme.

– Han er den perfekte sjefen for et stort firma i byen, hvor man følger spillereglene, men fotballen er ikke slik, sa den ene.

Den andre refererte stadig til «gangsterne» innen fotballen – de som opererer i en gråsone eller kanskje ikke bryr seg om reglene i det hele tatt. En innflytelsesrik agent råder kanskje en sjefsspeider i en klubb til å se nærmere på en bestemt spiller – en spiller som selvsagt tilhører ham. Blir spilleren signert så kan man kanskje ordne noe –altså  sørge for at agenten får noe tilbake for det.

Noen agenter følger reglene. Andre ikke. Det er det same med managere, formenn og spillere. Og fans. Eller hvordan vil du karakterisere fans som selger billetter til andre fans for en pris som er atskillig høyere enn det han selv fikk tak i billetten for? Eller er agentvirksomheten kun et spørsmål om tilbud og etterspørsel?

Det som er sikkert er at United ønsker å kjøpe og at de også har penger å bruke. De er villig til å matche eller også gjøre om på hele lønnsstrukturen sin for å få de beste spillerne.

Ander Herrera ble ikke vurdert som god nok til å bli Uniteds nye rekordkjøp. Han skal heller ikke ha bli vurdert som så god at han fortjente de lønningene som følger med ved å bli klubbens rekordkjøp.

Det handler fortsatt om å få inn en ny midtbanespiller og en venstreback, og jeg har selv intervjuet to potensielle kandidater den siste måneden – Bilbaos Ander Herrera og Madrids Koke. De er veldig fornøyde med å være der de er, slik toppspillere gjerne er, men samtidig er det klart at United er ekstremt attraktive for en spiller i Atletico eller Athletic. Det er en større klubb med bedre spillere (i teorien i alle fall, selv om jeg ikke ville satt mye penger på United i en kamp mot Atletico akkurat nå) og de betaler også bedre. Disse spillerne har også større ambisjoner enn å bli der de er nå.

United kommer til å si at de ikke er desperate etter å kjøpe i januar, men Moyes har gjort en my større jobb mot potensielle signeringer etter 1. september enn det han gjorde før overgangsvinduet stengte. Akkurat som Woodward så er han en intelligent mann. Han får tak i så mye informasjon han kan om aktuelle spillere ved også å prate med folk han stoler på.

Med all den informasjonen på plass så er United klare til å signere en spiller – selv om du ikke kan regne med at de vil si noe om det før avtalen er klar til å underskrives.

Du kan lese tidligere innlegg fra Mitten her. De kan alltid finnes i menyen under «Sesongen» og «Andy Mitten».

mittena

On Iniesta

By: Andy Mitten

You represent Andres Iniesta. Your client is happy at Barcelona, but it’s time to negotiate his new contract. His current one expires in 18 months, when Iniesta will be 31. It’s likely to be his last major deal and your negotiating point is a strong one.

You start with the opinion that your client is the best midfielder in the world and go from there. You aim for the top and hit Barcelona with your demands. You know what they’ve paid Messi and while you don’t expect Iniesta to be on the same money as the second best player in the world, you hope he’s in the same league.

This article is copyrighted to United.no. If it gets copied and pasted
onto another website, we’ll act accordingly for copyright infringement.

You know what the going rate is too. Your brother is Pep Guardiola and you’re bang up to date with who is asking for what and who is offering what. The Russians at Anzhi have faded from view and the Chinese options lack credibility, but there are plenty of new money clubs around who’d love Iniesta, though they have to pay more attention to their spending under UEFA’s rules.

Barça want everything to run smoothly and they’re rightly confident that you’ll stay at a club where you’ve spent all of your adult life. They’re happy to negotiate now as they don’t want you to run your contract down, as their goalkeeper Victor Valdes is doing. He’s decided that he wants a huge money move, which he’ll get as he’ll be free. Barca said they were “very confident” that Valdes would sign over a year ago. He didn’t.

No agreement is reached after the first set of talks. You could be forgiven for being slightly irked, but you say nothing publicly. That would be disrespectful.

There’s a risk too that media pressure will build on your client, when he’ll be called greedy – as happened to Valdes. You say that he doesn’t want to leave, but you and Iniesta are careful not to state categorically that he’ll sign, for that will weaken the negotiating position.

You also have contact with other potential suitors. You spoke to Ed Woodward at Manchester United in the summer when he tried to sign another of your players, Thiago. The link is there. No need for any agent to insert themselves into any deal as you are the agent.

woodwardUnited are very interested in your player. He’s brilliant, that’s beyond doubt. Money’s not the major issue either. United’s revenue is about to go past Barça’s, despite the Catalans earning far more from television.

“I don’t like the fact that in the list of 25 players in the Ballon d’Or, we’ll have Robin and Wayne,” said Woodward. “I don’t like the fact that there are consistently more players from Spain on that list. We as a club should be aspiring to have the best players playing for us. We’ve had that in the past.

We’re in for players if the manager wants to be.”

Wonderful though he’d be at Old Trafford, Andres Iniesta is unlikely to join United. As United found with Fabregas and Thiago, it’s hard to get players from Barcelona.

United haven’t been reduced to a sounding board, a negotiating tactic, but some agents like to play United and gauge their interest. Or even offer their players, as Mesut Ozil’s father did in August. They’ve got nothing to lose by asking United for the earth, though United fans get frustrated when their club is linked with big names who don’t sign.

Ed Woodward said it frustrated him too. Woodward is sharp, you don’t get to his position at 41 if you’re not. I’ve spoken to him at length and don’t doubt that he has the best intentions for United. Nor is he the raw negotiator that some may believe as he’d been party to several transfers and knows he has to be cute and in with the right people. Not for nothing was Jorge Mendes’ daughter doing work experience at Old Trafford recently.

But he’ll become more savvy with experience and he’ll be judged again in January when the transfer window opens, though United have had more time to do groundwork than in the summer.

I also spoke to two agents about Woodward, both of whom represent top players. Neither wanted to go on the record, but they said similar.

“He’s like the perfect boss for a big city firm, where all the laws are clean, yet football’s not like that,” opined one.

Another alluded to the “gangsters” who lurk in football. Rules get bent or ignored, palms get greased at various levels. An influential agent may ‘advise’ a chief scout at a club to watch a certain player – who just happens to be his player. If the player is signed, then something can be worked out, a little payback.

Some agents are clean, some are not. It’s the same with managers, chairmen and players. And fans. Would you describe the fan who touts his ticket for a higher price to a fellow fan as clean? Or is that just the business of supply and demand, the one agents operate in?

United want to buy and have money to buy. Pay structures could be matched and broken to secure the best players – Ander Herrera was not viewed worthy of becoming United’s record transfer fee, nor of the wages which would follow.

A midfielder and left-back remains the priority. I’ve interviewed two potential midfield targets face to face in the last month: Ander Herrera in Bilbao and Koke in Madrid. They’re happy where they are, as the top players tend to be, but United are hugely attractive to a player at Atletico or Athletic. It’s a bigger club with better players (well, in theory though I wouldn’t fancy United’s chances against Atletico at the moment) and they’ll earn more money. The ambitions of both men don’t end with their current clubs.

This article is copyrighted to United.no. If it gets copied and pasted
onto another website, we’ll act accordingly for copyright infringement.

United will say they’re not desperate to buy in January, but Moyes has done more research into potential signings since September 1st than he did before the transfer deadline. Like Woodward, he’s an intelligence man, who builds up a picture of a person and gains as much information as possible by speaking to trusted people. Armed with that knowledge, United are ready to strike and sign a player, though they’re unlikely to publicise it until they feel the deal is ready to be done.

If you want to read earlier columns from Andy Mitten, all also in english, you can find them here.