Som kjent hindrer korona-situasjonen oss fra å selge Turer & Billetter til Old Trafford pr nå. Vi vil oppdatere våre vilkår før vi starter salget av billetter for sesongen 2020/21. 

Under finner dere vilkårene vi hadde i sesongen 2019/20

 

MANCHESTER UNITED SUPPORTERS CLUB SCANDINAVIA TRAVELAS står som ansvarlig arrangør for turer til Manchester og Old Trafford. Selskapet er sikret gjennom Reisegarantifondet.

Loven om pakkereiser gir arrangøren mulighet for å ha avvikende regler når arrangøren kan påvise å være underlagt strengere regler fra sine underleverandører. På våre fotballturer gjelder følgende avvikende regler:

Vilkår kjøp av kampbillett av MUSCS Travel AS sesongen 2019/2020:

Alle reisende må være medlem i MUSCS og MUFC England, og alle reisende må være registrert inne på Min Manchester-tur senest syv dager etter bestilling. Vi forbeholder oss retten til å kansellere bestillingen dersom ikke denne registreringen er gjennomført innenfor fristen. Eventuelle nødvendige innmeldinger for medreisende kan gjøres via Min Manchester-tur. Det forutsettes at hovedbestiller har innhentet aksept fra alle medreisende vedkommende bestiller for, og at man hefter for det antallet bestillingen gjelder for.

Det antall billetter som bestilles betales i sin helhet i ved bestilling, mens eventuelle innmeldinger i MUSCS og/eller MUFC England faktureres i forlengelsen av at alle reisende er lagt inn på Min Manchester-tur.

Kundens rett til å avbestille Kun kampbillett uansett årsak:

 • Fram til 1 mnd før kamp kan billetten avbestilles mot et gebyr på 50 % av billettens pris.
 • Nærmere enn 1 mnd før kamp refunderes ingenting uansett årsak.
 • Eventuelle foretatte innmeldinger i MUSCS og/eller MUFC England refunderes ikke uavhengig av når eventuell avbestilling gjøres.
 • Eventuelle avbestillinger skal gjøres via Min Manchester-tur.

Dersom en kamp blir avlyst etter at du har påbegynt reisen, vil MUSCS Travel AS refundere verdien av kampbilletten, eller eventuelt tilby tilstedeværelse på annen kamp i omegn.

Særskilt om kamper som blir omberammet ETTER kampen har fått bekreftet kamptidspunkt

MUSCS/MUSCS Travel vil til enhver tid videreformidle informasjon fra offisielle aktører mht bekreftelse av kampdatoer.

Likevel kan kamper, av uforutsette årsaker, bli flyttet etter at de har fått bekreftet dato fra offisielle kilder.

Dette gjelder for helgekamper som blir flyttet etter først å ha blitt bekreftet fra offisielle kilder:

Skulle kampen bli flyttet til fredag, lørdag eller søndag fraskriver MUSCS/MUSCS Travel seg ethvert ansvar mht økonomiske konsekvenser en slik flytting eventuelt medfører for de reisende.

Skulle kampen bli flyttet helt ut av planlagt helg (dvs til mandag eller senere) så refunderes innbetalt beløp minus eventuelle kjøpte medlemskap dersom de reisende ønsker å kansellere.

Dette gjelder for midtukekamper som blir flyttet etter først å ha blitt bekreftet fra offisielle kilder:

Dersom kampen blir flyttet mer enn en dag fram eller tilbake fra opprinnelig bekreftet dato så refunderes innbetalt beløp minus eventuelle kjøpte medlemskap dersom de reisende ønsker å kansellere.

Kundens rett til å overdra kampbillett til en annen person:

 • Kun kampbillett kan ikke videreselges i andre kanaler. Dersom dette forsøkes/skjer forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen uten refusjon av innbetalt beløp.
 • Kun kampbillett kan inntil en uke før kamp overdras til en annen person i bekjentskapskretsen uten ekstra kostnad utover nødvendige medlemskap. Dette skal gjøres via Supporterklubben til pålydende priser.

Supporterklubbens ansvarsområde:

Når det er kun kampbillett du har kjøpt av MUSCS Travel AS, har MUSCS Travel AS ikke noe ansvar for de produkter du eventuelt måtte ha kjøpt andre steder i forbindelse med kjøpet av kun kampbillett. Har du kjøpt for eksempel flybillett og/eller hotell hos en annen leverandør, har ikke MUSCS Travel AS noe økonomisk ansvar dersom dette vil måtte endres eller avbestilles. Dette gjelder uansett årsaksforhold.

Plassering av billetter på Old Trafford:

Det er MUSCS Travel AS sine sesongkort som blir benyttet på kampene. Inne på Min Manchester-tur vises det om det er kjøpt billetter i spesielt område på stadion, eller om det er vilkårlig plassering på stadion. Vi tilstreber at reisefølger får sitte samlet under kampen, men presiserer at dersom reisefølget er på fire eller flere personer så kan vi måtte splitte reisefølget opp i flere grupper hvor da ingen sitter alene.

Vilkår kjøp av flysete av MUSCS Travel AS sesongen 2019/2020:

MUSCS Travel tilbyr flyseter til flere av kampene gjennom sesongen. Det forutsettes at hovedbestiller har innhentet aksept fra alle medreisende vedkommende bestiller for, og da at man hefter for det antallet bestillingen gjelder for.

Alle våre flyseter er fredag-mandag for helgekamper dersom annet ikke er oppgitt. Unntaksvis tilbyr vi flyseter også til midtukekamper.

Depositum på flyseter er 30 % av totalsummen for flysetene som bestilles, og dette må betales på kort ved bestilling.

Forfall restbeløp er 6-8 uker før kamp. Forfallsdato kan i enkelte tilfeller endres av MUSCS Travel AS sine underleverandører. Om så skjer vil vi kontakte deg med ny betalingsinformasjon.

Kundens rett til å avbestille flysete:

 • Fram til 60 dager før oppsatt kampdato kan du avbestille flysetene. Depositum er da tapt.
 • Avbestilling mellom 60 dager og 0 dager før oppsatt kampdato vil belastes med full pris for flysetene.
 • Eventuelle avbestillinger skal gjøres via Min Manchester-tur.

Kundens rett til å overdra flysete til en annen person:

 • Flysete kan ikke videreselges i andre kanaler. Dersom dette forsøkes/skjer forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen av flysete uten refusjon av innbetalt beløp.
 • Flysete kan inntil en uke før kamp overdras til en annen person i bekjentskapskretsen uten ekstra kostnad utover nødvendige medlemskap. Dette skal gjøres via Supporterklubben til pålydende priser. Overdragelse til annen person etter at flybillett er utstedt kan skje fram til en uke før avreise mot et gebyr på NOK 600,-

Kundens rettigheter ved endring av kamptidspunkt:

Ved endring av kamptidspunkt til hvilket som helst klokkeslett lørdag eller søndag:

 • Du har ingen rettigheter til avbestilling eller refusjon utover det som er nevnt under «Kundens rett til å avbestille flysete».

Ved endring av kamptidspunkt til mandag eller helt ut av helg av kamp gjelder følgende betingelser for flyseter:

 • Hjemreise vil da bli organisert så raskt som mulig etter kampslutt. Det er mulig hjemreisen da må skje fra en annen flyplass i England. Vi dekker i disse tilfellene busstransport til aktuell flyplass.
 • Du kan avbestille flysetene senest tre dager etter at kampen har fått bekreftet kampdato, men depositum er da tapt.

Vilkår kjøp av hotellrom av MUSCS Travel AS sesongen 2019/2020:

MUSCS Travel tilbyr hotellrom til flere av kampene gjennom sesongen. Det forutsettes at hovedbestiller har innhentet aksept fra alle medreisende vedkommende bestiller for, og da at man hefter for det antallet bestillingen gjelder for.

Depositum på hotellrom er 30 % av totalsummen for hotellrommene som bestilles, og dette må betales på kort ved bestilling.

Forfall restbeløp er 6-8 uker før kamp. Forfallsdato kan i enkelte tilfeller endres av MUSCS Travel AS sine underleverandører. Om så skjer vil vi kontakte deg med ny betalingsinformasjon.

Kundens rett til å avbestille hotellrom:

 • Fram til tre dager etter at kampen får bekreftet kampdato kan du avbestille hotellrommene. Depositum er da tapt.
 • Avbestilling mellom tre dager etter bekreftet kampdato og kampdato vil belastes med full pris for hotellrommene.
 • Eventuelle avbestillinger skal gjøres via Min Manchester-tur.

Kundens muligheter ved endring av kamptidspunkt:

Ved endring av kamptidspunkt til fredag eller hvilket som helst klokkeslett lørdag eller søndag:

 • Du har ingen rettigheter til avbestilling eller refusjon utover de nevnt under «Kundens rett til å avbestille Hotellpakke».

Ved endring av kamptidspunkt til mandag eller helt ut av helg gjelder følgende betingelser for kjøp av hotellrom:

 • Du kan senest tre dager etter bekreftet kampdato endre ankomst og avreise slik at opprinnelig bestilt antall hotelldøgn opprettholdes uten endring i kostnader om hotellet har kapasitet. Eventuell tilgjengelighet til en høyere pris vil bli formidlet før forpliktende aksept gis.
 • Du kan senest tre dager etter bekreftet kampdato forlenge hotelloppholdet med en/flere ekstra natt/netter mot et pristillegg. NB: avhengig av at hotellet har kapasitet.
 • Du kan senest tre dager etter bekreftet kampdato avbestille hele turen, men du kan ikke påregne refusjon av depositum.

Kundens rett til å overdra hotellrom til en annen person:

 • Hotellrom kan ikke videreselges i andre kanaler. Dersom dette forsøkes/skjer forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen av flysete uten refusjon av innbetalt beløp.
 • Hotellrom kan inntil en uke før kamp overdras til en annen person i bekjentskapskretsen uten ekstra kostnad utover nødvendige medlemskap. Dette skal gjøres via Supporterklubben til pålydende priser.

 


Tilbake til tursiden