Sjekk her angående MUFC England medlemskap 2020/21

 

Oppdatert 29. september

Som kjent må alle som reiser med Supporterklubben til Old Trafford også være medlem i MUFC England, og det betyr at ca 10 000 av våre medlemmer har knyttet disse medlemskapene sammen. Medlemskapet i Supporterklubben varer et år fra dato medlemskapet tegnes, mens medlemskapet i MUFC England varer til 31. mai hvert år.

Du kan se om du har knyttede medlemskap på din profil på united.no. Dersom MUFC England medlemsnummer er oppgitt der er medlemskapene knyttet sammen, og du kan også da se hvilken utløpsdato vi har registrert på deg.

MFUC England vil nok jevnlig purre opp på epost mht fornying av medlemskapet. For de av dere hvor MUFC England hadde bankdetaljene på er det allerede kjørt en fornyelsesprosess i sommer, mens dere andre nok vil purres jevnlig framover for å fornye medlemskapet.

Betale direkte til MUFC England?

MUFC England kjørte som nevnt en fornyelsesprosess i juli ved at de trekker kontingenten fra bankkortet for de som har lagt igjen bankdetaljene hos dem. Etter hvert vil MUFC England oppdatere Supporterklubben med hvem som har fornyet slik at vi får oppdatert vår medlemsdatabase.

Dere som kjøper MUFC England medlemskap på manutd.com og også ønsker å være knyttet til Supporterklubben (noe man må være for å kunne bruke Supporterklubbens billetter på Old Trafford) må melde dette her. Vi trenger da navn samt gyldige medlemsnummer i både Supporterklubben og MUFC England. Det samme gjelder dere som fornyer direkte hos MUFC England uten å være knyttet til Supporterklubben i dag.

Kjøpte MUFC England forrige sesong via Supporterklubben, men hva nå?

For de av dere som IKKE har lagt igjen bankdetaljene hos United (=har betalt MUFC England sesongen 19/20 gjennom Supporterklubben), så har dere i løpet av sommeren fått mail fra MUFC England med oppfordring om å legge inn dette i systemet til United slik at fornyelse kan skje automatisk i framtiden. Velges denne formen for fornyelse så vil vi etter hvert få oppdatert informasjon fra MUFC England slik at vi får oppdatert vår medlemsdatabase.

Det er imidlertid en enklere måte å fornye på for dere, og det er da via Supporterklubben slik at vi håndterer oppdatering av alle nødvendige medlemsdatabaser. Som tidligere sesonger vil vi legge til rette for fornyelse av MUFC England gjennom et skjema på united.no. Da langt de fleste av de 10 000 som er medlem i MUFC England utelukkende er det for å kunne dra på kamp på Old Trafford så avventer vi med å legge dette skjemaet ut på våre nettsider til det er mer klarhet i når publikum eventuelt slippes inn på kamper igjen. I tillegg nevner vi at det vil være mulig å fornye/kjøpe MUFC England i selve bestillingen av billetter når vi kommer så langt.