Årsmøte 2020

Supporterklubben innkaller til årsmøte den 18. juni kl. 17:00 i våre klubblokaler i Strandgaten 225 i Bergen.

Forslag til årsmøtet må være klubben, ved bernt@united.no, i hende innen 01. juni 2020.

Ønske om å få delta på årsmøtet må være klubbstyret skriftlig ihende senest ti -10- dager før årsmøtet avvikles. For å være stemmeberettiget på årsmøtet må medlemmet ha vært medlem pr. 31.12. året før årsmøtet finner sted.

Årsmøtepapirer vil bli lagt ut på www.united.no en uke før årsmøtet.

Dagsorden

1) Godkjenne innkalling

2) Velge møteleder samt personer til å medundertegne protokoll

3) Årsberetning

4) Revidert regnskap 2019

5) Budsjett 2020

6) Revisors godtgjørelse

7) Styrehonorar

8) Fastsette kontingent

9) Behandle innkomne forslag

10) Valg

Vel møtt!