• Supporterklubben har opplevd et økende antall henvendelser fra medlemmer som etterlyser, eller ønsker å opprette, lokale supporter-avdelinger.
 • Formålet med slike avdelinger skal først og fremst være å skape en sosial ramme rundt interessen for Manchester United – og da i særdeleshet i forbindelse med tv-overførte kamper.
 • Hver lokalavdeling skal være uavhengig og i størst mulig grad selvstyrt. Blant primæroppgavene vil være å skaffe oversikt over flest mulig lokale United-supportere, samt å fungere som bindeledd mellom Supporterklubbens administrasjon og lokalavdelingens medlemmer.

Retningslinjer for lokalavdelinger under MUSCS

Versjon: 1.1
Sist endret: 5. april 2013

Mål: MUSCS ønsker gjennom lokalavdelingene å øke interessen og tilgjengeligheten for Manchester United ved å skape en bedre sosial ramme rundt det å være en Manchester United-supporter.

Organisering: Hver lokalavdeling skal hete Red Army <Stedsnavn>. Lokalavdelingen må utnevne en leder (må være fylt 18 år) og MUSCS skal til enhver tid ha oppdatert kontaktinformasjon til denne. Dersom avdelingen har dannet et styre, skal MUSCS få oversikt over hvilke ansvarsområder de forskjellige har.

Informasjon: Vi ønsker å få tilsendt minimum følgende informasjon som vil legges ut på united.no: stiftelsesdato, samlingssted, eventuell kontingent, eventuell hjemmeside/facebook/twitter-konto.

Samlingssted: Det er ønskelig at lokalavdelingen har et fast tilholdssted hvor medlemmene kan møtes før, under og etter kamper.

Økonomi: Lokalavdelingen skal ikke ha noen økonomisk vinning av driften. Dersom avdelingen har medlemskontingent, skal MUSCS motta en medlemsliste med minimum navn og e-post, samt et enkelt årsregnskap som viser inntekter og kostnader, senest innen utgangen av januar påfølgende år. Lokalavdelingen kan gjerne registrere seg i Brønnøysundregisteret for å få organisasjonsnummer ifm. opprettelse av konto.

Grasrotandelen: MUSCS har som policy at lokalavdelinger ikke skal motta grasrotmidler; dette av hensyn til Supporterklubbens samlede omdømme og risiko for misbruk av midler.

Turer: Lokalavdelingene vil få hjelp av MUSCS til å arrangere turer til Manchester, men har ikke førsterett på “storkampene”. De kan selv velge om de vil reise på fellesturer eller hotellpakker.

Arrangementer: Vi ønsker gjerne at det tas eget initiativ til å lage arrangementer (møte med tidligere spillere, fotballturneringer etc.), men MUSCS ønsker informasjon om dette i forkant.

Oppførsel utad: Det er ønskelig at det opprettes en egen facebook-side for hver lokalavdeling for å være synlige og øke tilgjengeligheten. OBS: Lokalavdelingene ses på som underavdelinger av MUSCS og vi godtar ikke støtende innlegg, det være seg mot spillere, dommere eller andre klubber, via lokalavdelingenes offisielle kontoer på sosiale medier o.l. Vi ønsker i utgangspunktet ikke at lokalavdelingene reklamerer for konkurrerende bedrifter (turer til Manchester o.l.).

Årsrapport: Hver lokalavdeling skal levere en årsrapport etter hver sesong. Den skal gjenspeile styresammensetting, gjennomførte aktiviteter og forventet aktivitet neste sesong. Den skal også si noe om økonomi der det er aktuelt og noe om eventuelle kommende inntekter. Den bør inneholde noe om lokalitetene hvor aktivitetene gjøres. Den kan også si noe om eventer som beskrevet i punktet «Arrangementer». Denne rapporten skal være offentlig for MUSCS og skal også være tilgjengelig for andre lokalavdelinger. Dette for å få til litt ideutveksling på drift, arrangementer osv.

 

Kan du tenke deg å være med og dra i gang en lokal avdeling på ditt hjemsted? Send i så fall en e-post til medlem@united.no, med opplysninger om deg selv, som alder og hvor du bor, og i tillegg gi en kort redegjørelse for hvilke idéer du har for sosiale aktiviteter i ditt nærmiljø.

I løpet av kort tid håper vi å kunne tilby bedre sider for lokalavdelingene, med mulighet til å oppdatere innholdet selv. Her er det bare å komme med forslag.

Aktive lokalavdelinger:

 1. Bergen
 2. Oslo
 3. Grenland
 4. Sandefjord
 5. Sarpsborg / Fredrikstad
 6. Molde
 7. Toten
 8. Tromsø
 9. Kristiansand
 10. Kragerø
 11. Moss
 12. Mo i Rana
 13. Honningsvåg
 14. Bodø
 15. Røros
 16. Vennesla
 17. Gudbrandsdalen
 18. Romerike
 19. Nord-Østerdal
 20. Molde
 21. Mandal
 22. Sandnessjøen
 23. Vanse
 24. Kongsberg
 25. Mosjøen
 26. Odda
 27. Fauske
 28. Stavanger
 29. Lofoten
 30. Horten
 31. Trondheim
 32. Egersund
 33. Larvik
 34. Notodden
 35. Lavangen
 36. Vadsø
 37. Nordreisa
 38. Innlandet
 39.  Årdal
 40.  Trysil og Engerdal


Tilbake til forsiden