Velkommen til «nye» united.no

Som vi ser fremstår united.no fra i dag av i helt ny drakt.

Vi har forsøkt å gjøre nettstedet så oversiktlig og brukervennlig som mulig, og håper at dere som brukere er, eller i hvert fall blir, tilfredse med resultatet. Fortsatt gjenstår det å få på plass enkelte funksjonelle småting, men i det store og hele vil united.no fra i dag av fremstå slik den nå gjør.

Nå vil det alltid være ting som ideelt sett kanskje burde vært gjort annerledes, men på den annen side er det umulig å førsteprioritere alt. Noe stoff må vike, og dermed nøye seg med litt mindre fremtredende plassering enn annet.

Vi har valgt å prioritere nyhetssakene, og er tilfredse med at vi nå kan presentere hele 21 av dem på førstesiden – mot ni på «gamle» united.no.

Bakgrunnen

At dette skjer nå, har direkte sammenheng med stabilitets- og kapasitetsproblemer på det gamle nettstedet. Det var tvingende nødvendig å få foretatt en fullstendig teknisk overhaling, og dermed ble det besluttet å benytte anledningen til samtidig å gi det en radikal ansiktsløftning.

Gi oss dommen!

Det er bestandig spenning knyttet til lansering av en nydesignet nettside, og vi er selvfølgelig forberedt på at ikke alle vil være like tilfredse med overgangen. Uansett mening, vil vi sette pris på å få høre DIN.

OBS: Vær oppmerksom på at du i en kort innkjøringsfase kan oppleve at siden går noe tregt.

Synes du endringene er til det bedre, eller foretrakk du det gamle designet? Logg inn og la oss få høre!