Solskjær blir ridder

Ole Gunnar Solskjær utnevnes til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans betydning som rollemodell.

Ordensrådet har i sin vurdering lagt særlig vekt på at han med bakgrunn i sine idrettslige prestasjoner, ved sin personlighet og beskjedne væremåte har fremstått som et forbilde og en rollemodell for barn og unge, og andre idrettsutøvere, nasjonalt og internasjonalt. Det er også lagt betydelig vekt på hans virke for utviklingen av unge norske idrettsutøvere og norsk idrett, heter det i en pressemelding fra Kongehuset.no

Dekorasjonen vil bli overrakt ved et arrangement i Kristiansund, lørdag 25. oktober klokken 16:00, og vil bli foretatt av Kansellisjef Egil Vindorum.

United.no gratulerer!