Slik påvirkes overgangsplanene av nye Brexit-regler

Nå kan ikke lenger Manchester United rekruttere verdens mest talentfulle U18-spillere. 1. januar trer et strengt Brexit-reglement i kraft i England.