Rekordstor fortjeneste

United kan vise til rekordstore inntekter og rekordhøy fortjeneste i 2007-2008. Administrerende direktør David Gill mener dette beviser at gjelda til Glazer-familien er fullt ut håndterlig.

Deloittes årlige rapport om fotballens finansielle utvikling ble presentert denne uken. United kan vise til svært gode resultater (på inntektssiden) i 2007-2008. De totale inntektene i perioden var 257.1 millioner pund, mens fortjenesten var på 71.8 millioner pund. Fortjenesten er størst i fotball-Europa. Tidligere i vår ble det estimert at Uniteds inntekter i 2007-2008 ville være på rundt 244 millioner pund. Deloittes rapport viser imidlertid at dette anslaget var ”pessimistisk”.

Til sammenligning kan Liverpool, neste Premier League-lag på inntektslista, vise til 162 millioner pund i rene inntekter i forrige periode. United presterer med andre ord svært mye bedre enn sine argeste konkurrenter.

Drøye 2.5 milliarder norske kroner i inntekter gjør likevel ikke United til den klubben med høyest inntjening i verden. Real Madrid ligger et hestehode foran med 289.6 millioner pund i 2007-2008. Her må det skytes inn at noe av grunnen til Reals forsprang skyldes at det britiske pundet har svekket seg kraftig i forhold til euroen under finanskrisen.

I 2006-2007 var Uniteds inntekter ca. 210 millioner pund, og fortjenesten 59.6 millioner pund. Dette innebærer at inntektene og fortjenesten har økt med henholdsvis (ca.) 40 millioner pund og 12 millioner pund. Årsaken til dette er en kombinasjon av økte billettinntekter, stor sportslig suksess og forbedrede TV-avtaler. I følge Deloitte innebærer dette at Glazer-familiens enorme gjeldsbyrde pr. i dag er fullt ut håndterlig. David Gill, administrerende direktør i United, støtter Deloitte i et intervju med Manchester Evening News: ”Det som har skjedd etter overtagelsen deres (les: Glazer-familien) er at flere usikkerhetsmomenter knyttet til et splittet eierskap med mange mindre aksjonærer, med poster på 25-30 prosent, har forsvunnet. Eierskapet til Glazer-familien har ført til økt stabilitet i driften av klubben. Vi har for eksempel fått muligheten til å legge langsiktige planer, noe som gjenspeiles i resultatene våre de to-tre siste årene”.

Et stadig tilbakevendende spørsmål i diskusjonene om Uniteds økonomi er "hva skjer hvis den sportslige suksessen uteblir?". David Gill innrømmer at sportslig suksess er viktig, men at man har tatt høyde for fravær av resultater i den langsiktige planleggingen av klubbens økonomi. ”Vi hadde noen utfordringer i 2005. Vi ble slått ut av Champions League i gruppespillet, Vodafone annonserte at de ikke ønsket å forlenge sponsorkontrakten sin og Roy Keane forlot klubben etter uroligheter. Heldigvis ble det ikke foretatt noen panikkartede avgjørelser. Dette vil vi unngå også fremover. Vi har hatt et langsiktig perspektiv i flere år, og det er noe vi ønsker å fortsette med i årene som kommer”.

Gjelda sluker fortjenesten

Samtidig skal man være varsom med å være for optimistisk i forhold til gjeldshåndteringen. I april presenterte eierselskapet til Glazer-familien, Red Football, tall som viser at gjelda alene vokste med 40 millioner pund i 2008. Dette betyr at store deler av fortjenesten (overskuddet) går rett i et økende gjeldssluk.

Den totale gjelda til Red Football er nå oppe i svimlende 694.4 millioner pund (nærmere seks og en halv milliard norske kroner). David Gill mener likevel at man ikke trenger å bekymre seg over gjeldsveksten. ”Klubbens lån skal betales ned over en lang periode, og vi har ingen problemer med å betjene lånene pr. i dag. Det er ikke noe stort press mot økonomien vår. Vi har hatt en positiv vekst i de kommersielle markedene etter overtagelsen, og vi mener at vi også fremover vil kunne håndtere gjeldsforpliktelsene på en god måte. Vi tror klubben bare vil fortsette å vokse, og er derfor komfortable med situasjonen”. Uniteds nyinngåtte sponsoravtale med AON verdt 80 millioner pund over fire år underbygger dette argumentet. Den nye avtalen skal være adskillig mer verdt enn dagens avtale med AIG. Det amerikanske forsikringsselskapet betaler 14 millioner pund årlig for å være draktsponsor.

United er heller ikke den eneste klubben som sliter med stadig større gjeldsforpliktelser. Den samlede gjelda for klubbene i Premier League var på over 3.1 milliarder pund i 2007-2008. Dette innebærer en vekst på over 400 millioner pund bare det siste året. Paul Rawnsley i Deloitte påpeker at de fire store (Arsenal, Chelsea, Liverpool og United) alene står for 2/3-deler av gjelda. ”Samtidig som gjeldsveksten er stor i hele Premier League må det påpekes at fire klubber; Arsenal, Chelsea, Liverpool og Manchester United, alene står for 2/3-deler av klubbenes samlede gjeld. På den annen side må det nevnes at disse fire klubbene har mer enn 1 milliard pund i reelle verdier i stadionanlegg og annen eiendom, og at 1.2 milliarder pund er rentefrie lån (soft loans). Gjeld er ikke nødvendigvis en utelukkende dårlig ting for klubbene. Det hele handler om hvorvidt klubbene makter å håndtere de lånene som tas opp”.

Kilder: Manchester Evening News, Deloitte