Refinansierer gjelden

Manchester United har refinansiert over £190 millioner av høyrentegjelden for å kutte renteutgiftene.

Det er The Associated Press som bringer nyheten etter de har mottatt en pressemelding fra United. Det nye lånet fra Bank of America vil ha vesentlig lavere rente enn det som tidligere har vært tilfelle.

De refinansierte lånene gjelder £177,78 millioner i pundobligasjoner samt $22,09 millioner i dollarobligasjoner. Begge disse lånene hadde en rente på over åtte prosent.

United melder at det nye lånet vil ha en rente på rundt 2,78%, noe som er en kraftig nedgang fra tidligere. Som en følge av dette vil renteutgiftene reduseres fra £31 millioner til £21 millioner i året.

– De er i en posisjon i dag hvor de har kunnet refinansiere økonomien på veldig attraktive premisser fordi de virkelig har levert varene. Inntektene og overskuddet har vokst, sier Majid Ishaq, direktør i økonomirådgivergruppen Rotschild, til Sky Sports.