Ja fra Singapore

Ifølge en anonym kilde ved Singapore-børsen skal United nå ha fått akseptert sin søknad om å bli børsnotert i bystaten.

– Ja, den er blitt godkjent, opplyser kilden til Reuters, men legger til at det ikke er satt opp noen tidsplan.

– Det er ingen nødvendighet for selskapet (Manchester United) å hente inn midler nå, og derfor haster det heller ikke med børsnoteringen. Den kan riktignok skje når som helst, men i bunn og grunn holder man på nåværende tidspunkt bare et nøye øye med markedsforholdene, forklarer kilden.

Ettersom avtalen ennå ikke er offentlig, ønsker han ikke å få navnet sitt gjengitt på trykk.

Med børsavtalen i boks skulle dermed alt ligge til rette for Glazer-familiens planer om å legge ut aksjer for inntil én milliard US-dollar – cirka en tredjedel av den anslåtte verdien på Manchester United.

Bakgrunnen for ønsket om å børsnotere ligger i Glazers ambisjoner om å redusere klubbens enorme gjeld. At nettopp Singapore-børsen ble valgt ut til dette formålet, bunner i ønsket om å utnytte den sterke veksten og det solide investeringklimaet som råder i denne regionen.