God Red Army-samling

17 av våre lokalavdelinger var i helgen representert på Supporterklubbens samling i Oslo. På dagsorden stod tettere samarbeid og dialog.

Gjennom solsteiken på lørdag presenterte Supporterklubben og Travel seg for 28 representanter fra våre 40 norske lokalavdelinger, i tillegg til to svenske representanter, hvorav en fra vår svenske avdeling i Gøteborg.

Supporterklubben var på sin side representert ved tre personer fra administrasjonen — daglig leder Bernt Hjørnevik, ansvarlig for teknisk/digital utvikling, Øyvind Enger og daglig leder for Travel, Jørgen Rangnes. Også til stede i starten av samlingen var nestleder i styret, Øyvind Stople Sivertsen, som ønsket velkommen med en kort innledning.

Selv med et varmt konferanselokale var det stor entusiasme å spore i forsamlingen. Engasjerte, lokale ledere viste sin åpenbare nysgjerrighet og interesse for å utveksle erfaringer om alle de utfordringer som ligger i å skulle drive en lokalavdeling.

Formalisering av samarbeidet

Lokalavdelingene var blant annet opptatt av å få formalisert samarbeidet med Supporterklubben gjennom bedre felles retningslinjer. Dette syntes daglig leder Bernt Hjørnevik var et så flott initiativ at han lovet å gjøre det til gjenstand for umiddelbar oppfølging. Planen er å få på plass en slik samarbeidsavtale innen sesongstarten i august. Denne avtalen vil for eksempel kunne bestå av punkter som skal gjelde begge veier.
Om vi lykkes med dette vil resultatet bli større forankring, lojalitet og nærhet til hverandre. Dette vil ikke minst kunne løfte det felleskapet vi allerede har – som supportere og fans av verdens største klubb.

Effekter og premier

  1. Supporterklubben vil kunne bistå våre lokalavdelinger med for eksempel effekter/premier til arrangementer.
  2. På vårt nettsted, united.no, skal vi forbedre både informasjon og layout på sidene som omhandler Red Army-avdelingene. Samtidig vil det bli tilrettelagt for muligheten til at lokalavdelinger i framtiden skal kunne publisere enkle, gode saker fra sitt lokale United-miljø.

Nyheter – bruk av Facebook

Med henblikk på å få knyttet båndene enda tettere sammen, ga Supporterklubben under samlingen uttrykk for ønske om tilgang til lokalavdelingenes ulike Facebook-grupper. Tanken bak forslaget er at eksempelvis nyheter og informasjon da vil kunne nå alle samtidig. Lokalavdelingene stilte seg mer enn positive til dette forslaget, og flere av dem har allerede respondert ved å gi Supporterklubben tilgang.

Egen tur for lokalavdelingene

Daglig leder i turselskapet vårt, Jørgen Rangnes, informerte videre om at det i sesongen som kommer vil bli lagt til rette for en egen tur for lokalavdelingene. Responsen var ikke til å ta feil av, for denne opplysningen ble mottatt med stor entusiasme.
Samtidig ble det bestemt at en arbeidsgruppe bestående av representanter fra lokalavdelingene, sammen med Jørgen, skal være med på å utforme programmet til den aktuelle helgen. Hvilken kamp/helg det blir snakk om vil vi komme tilbake til etter offentliggjørelsen av terminlisten [den vil foreligge torsdag 14. juni].

Alt i alt ble dette en vellykket helg for deltakerne, inkludert Supporterklubben, som lærte mye av entusiastiske og engasjerte ledere fra rundt omkring i våre lokalavdelinger.