«God på én ting, men det dårlige var igjen synlig»