Fra 11-3 til 4-20: Totalkollapsen som kan koste Solskjær jobben