Endelig plass til etterspurt angriper

Omsider tar Anthony Martial plass på «Formtoppen». I motsatt ende er det en ny Svarteper.

«Formtoppen» er en liste der vi med jevne mellomrom rangerer United-spillerne etter deres prestasjoner i de fem siste kampene.

Vurderingene gjøres av fem uavhengige «dommere» som gir hver spiller poeng i hver kamp. Poengsystemet skiller seg ut fra en ordinær spillerbørs ved at vi isolerer spillerens prestasjon og fjerner resultatet fra vurderingene, i tillegg til at også statistikk legges inn i regnestykket. Totalscoren er et gjennomsnitt av poengene som er gitt og går fra 0 til 100.

For at en spiller skal være kvalifisert for listen med en totalscore må han ha vært involvert i minst tre av de fem kampene i perioden, og minst én av dem må være kamp nummer fire eller fem – altså de to siste som er spilt.

Listen oppdateres én gang i uken.