Manchester United

Premier League

man 22.08.2022

21:00

Viaplay (N)

Kampdato bekreftet

Liverpool

  • Supporterklubben har opplevd et økende antall henvendelser fra medlemmer som etterlyser, eller ønsker å opprette, lokale supporter-avdelinger.
  • Formålet med slike avdelinger skal først og fremst være å skape en sosial ramme rundt interessen for Manchester United – og da i særdeleshet i forbindelse med tv-overførte kamper.
  • Hver lokalavdeling skal være uavhengig og i størst mulig grad selvstyrt. Blant primæroppgavene vil være å skaffe oversikt over flest mulig lokale United-supportere, samt å fungere som bindeledd mellom Supporterklubbens administrasjon og lokalavdelingens medlemmer.

Retningslinjer for lokalavdelinger under Manchester United Supporters Club Scandinavia

Versjon: 1.1
Sist endret: 20.august 2018

MÅL:
MUSCS og lokalavdelingen skal jobbe for å øke interessen for og tilgjengeligheten til Manchester United lokalt. Vi skal det jobbe sammen for å øke medlemsmassen i Supporterklubben.

NAVN PÅ LOKALAVDELINGER:
Lokalavdelingens navn er Red Army <________________________________________________>.

GODKJENNING SOM LOKALAVDELING:
For å bli godkjent som lokalavdeling og dermed få egen informasjonsside på vår hjemmeside må vi ha følgende informasjon:
– Navn på lokalavdeling
– Navn på kontaktperson (må være fylt 18 år) – Epost og mobil til    kontaktperson
– Eventuell adresse til egen hjemmeside og/eller adresse til egen Facebook-side
– Eventuell adresse/kontaktinformasjon til samlingssted (se under)
– Oversikt over eventuelle samarbeidspartnere utenom Supporterklubben

Når man blir godkjent vil MUSCS sørge for at lokalavdelingen blir registrert på vår hjemmeside united.no som Red Army avdeling med kontaktinformasjon. Godkjenning av lokalavdelinger gjøres av daglig leder i Supporterklubben.

SAMLINGSSTED:
Det er ønskelig at lokalavdelingen har et fast tilholdssted hvor medlemmene kan møtes før, under og etter kamper.

SOSIALE MEDIER:
Det er ønskelig at det opprettes en egen Facebook-side for lokalavdelingene for å være synlige og øke tilgjengeligheten. MUSCS skal da settes opp som administrator slik at informasjon også kan legges ut direkte på respektive sider. All form for publisering/kommentarer på respektive Facebook- eller hjemmeside står lokalavdelingene til ansvar for selv.
Lokalavdelingene har mulighet for å reklamere for sine arrangementer via united.no

MEDLEMSKAP/KONTINGENT:
MUSCS ønsker at lokalavdelinger ikke har egen medlemskontingent.

SPONSORER/ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE I LOKALAVDELINGENE:

Lokalavdelingene kan inngå samarbeid med andre samarbeidspartnere. For å sikre at avtalene ikke strider mot norsk lov, supporterklubbens vedtekter eller kan ha konsekvenser for samarbeidet med Manchester United, så skal MUSCS til enhver tid ha en oversikt over gjeldende avtaler lokalavdelingene har med andre partnere.
I situasjoner hvor en avtale enten bryter norsk lov eller kan ha uheldige konsekvenser for Supporterklubben og/eller hele supporter-fellesskapet skal MUSCS og lokalavdelingen gå i dialog. I ytterste konsekvens må avtaler som defineres som uheldige avsluttes om det ikke skal få konsekvenser for samarbeidet mellom lokalavdelingen og MUSCS.

BRUK AV MANCHESTER UNITED SITT EMBLEM:
Det er ikke lovlig på noen måte å bruke Manchester United sitt emblem på bekledning, medlemskort, egen logo (lokalt) eller annet. Dette er i henhold til Manchester Uniteds egne retningslinjer. Lokalavdelingene kan benytte MUSCS`logo/emblem i egen markedsføring. Hvis lokalavdelingen ønsker å benytte MUSCS`skal MUSCS godkjenne dette.

DETTE KAN FORVENTES FRA MUSCS:
1. MUSCS ønsker å legge til rette for at lokalavdelinger kan motta promo-materiell.
    Designet på disse er med å gjenspeiler samarbeidet mellom lokalavdelingene
og MUSCS.

2. MUSCS legger til rette for egen informasjonsside på united.no
3. MUSCS skal ha mulighet for å legge ut innlegg på lokalavdelingene sine
Facebook-sider.

4. Lokalavdelingene vil få hjelp av MUSCS til å arrangere turer til Manchester,
men har ikke førsterett på A-kampene.

5. MUSCS kan stille med suvenirer/efffekter til premier på lokale arrangementer.
Dersom MUSCS får informasjon om dette i god
tid.

Kan du tenke deg å være med og dra i gang en lokal avdeling på ditt hjemsted? Send i så fall en e-post til medlem@united.no, med opplysninger om deg selv, som alder og hvor du bor, og i tillegg gi en kort redegjørelse for hvilke idéer du har for sosiale aktiviteter i ditt nærmiljø.