Manchester United Owners Consider Selling Club

Financial Times: – Overtakelsen kan skje over flere år

Sir Jim Ratcliffe og Glazer-familien skal ha forhandlet om en løsning som gjør at samtlige av de seks Glazer-søsknene kan forbli på eiersiden i flere år, og at de gradvis forsvinner ut av klubben.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver avisen Financial Times.

Et av momentene som har forsinket prosessen, og i lang tid har skapt et behov for Manchester United om å få tilført ny kapital, er at de seks Glazer-søsknene ønsker ulike løsninger med familiens eierskap i United.

De to klubbformennene i United, Joel og Avram Glazer, har i stor grad forvaltet eierskapet i klubben på vegne av familien. De skal ha et ønske om å bli værende på eiersiden ytterligere noen år.

De fire andre søsknene Bryan, Darcie, Edward og Kevin Glazer skal lenge ha ønsket å selge seg helt ut. 

glazer
AVRAM OG JOEL: De to brødrene som skal være minst lystne på å forsvinne helt ut av klubben.

Nye opplysninger

Det er over et halvt år siden det ble kjent at Raine Group innledet en strategisk prosess på vegne av Glazer-familien som kunne innebære et salg av Manchester United etter 18 år med den amerikanske familien på eiersiden i United.

De interne uenighetene i Glazer-familien har imidlertid gjort at prosessen rundt eierskapet har trukket ut i tid.

Sir Jim Ratcliffe skal egenhendig ha reist til New York i mai for å forhandle frem en løsning på floken. Financial Times skriver at en av mulighetene som nå vurderes som høyaktuelle er at Ratcliffe overtar en tilstrekkelig andel av B-aksjene (som gir ti stemmer per aksje) og dermed sikrer seg kontrollen over United, og at de seks Glazer-søsknene hver vil beholde en aksjepost som vil bli kjøpt opp av Ratcliffe og Ineos de neste årene.

Dette senarioet vil ikke være helt ulikt det som har kommet frem i media tidligere der det har blitt spekulert i at Joel og Avram Glazer vil forbli på eiersiden, som minoritetseiere, i rundt tre år til, med en gjensidig klausul med Ratcliffe og Ineos om at aksjene deres skal kjøpes innen tre år. 

Det nye nå er imidlertid at alle seks søsknene kan bli værende i flere år og at overtakelsen av United vil skje gradvis de neste årene.

INEOS And Mercedes Sporting Announcement
VIL GRADVIS TA OVER HELE KLUBBEN: Sir Jim Ratcliffe, som fortsatt skal være i førersetet. Kanskje er det nettopp det at han skal være såpass pragmatisk som gjør at det til slutt ender med et salg.

Fordeler for begge parter

En kilde tett på prosessen bruker følgende uttrykk når han beskriver prosessen til Financial Times:

«The penny has started to drop», noe som betyr at det begynner å tegne seg et klart bilde av hva som er i ferd med å skje.

Dersom Financial Times sine opplysninger medfører riktighet, vil det være en løsning som kan tjene begge parter. Sir Jim Ratcliffe og Ineos betaler en lavere sum umiddelbart enn det som tidligere har blitt antydet og for milliardæren og hans industrigigant Ineos vil det utvilsomt være en fordel å spre kostnadene over flere år.

For Glazer-familien vil en utsettelse av et fullt oppkjøp innebære at den kan ta del i en eventuell verdistigning, som er forventet å komme, av Manchester United.

Manchester United v Sheriff Tiraspol: Group E - UEFA Europa League

Dersom et oppkjøp etter denne modellen skal gjennomføres, må det en endring til i aksjestrukturen i Manchester United. I dag er det kun medlemmer av Glazer-familien som kan eie de ettertraktede B-aksjene, og denne ordningen må endres.

Eventuelt må samtlige aksjer i United omgjøres til A-aksjer der én aksje gir én stemme.

Selv om den pågående prosessen har tatt over seks måneder siden nyheten sprakk 22. november i 2022, er det lite som tyder på at en offentliggjøring rundt et eierskifte vil skje de neste dagene.

Kilder tett på prosessen røper til Financial Times at Ratcliffe fremdeles er i førersetet, men at ingen endelig avgjørelse er tatt.

Sjeik Jassim bin Hamad Al Thani fra Qatar, gjennom hans Nine Two Foundation, er den andre parten som har lagt inn et bud på å kjøpe United og Sjeik Jassim ønsker å kjøpe 100 prosent av klubben, men til en noe lavere pris per aksje enn det Ratcliffe og Ineos har vært villige til å betale.

Powered by Labrador CMS