Derfor er valget av nytt United-styre avgjort to måneder FØR det finner sted

Samtlige 12 styrerepresentanter i Manchester United er foreslått gjenvalgt på Uniteds generalforsamling 22. juni. Det innebærer i praksis at valget allerede er avgjort knappe to måneder før valget.

Publisert Sist oppdatert

22. juni vil Manchester United avholde sin generalforsamling i New York. På sakslisten som ble sendt ut sent torsdag kveld, og som united.no har fått tilgang til, er det kun oppført én ting på sakslisten, nemlig valg av styre.

Samtlige av de 12 styrerepresentantene i Manchester United PLC ønsker gjenvalg og det er også innstillingen og anbefalingen til aksjonærene.

LEDERNE: Avram og Joel Glazer er her avbildet på Uniteds treningsfelt på Carrington. De to forvalter eierinteressene i Manchester United på vegne av de seks Glazer-søsknene.

I praksis innebærer det at valget allerede er avgjort. 

I Manchester United er aksjene delt i A-aksjer og B-aksjer. A-aksjene gir én stemme per aksje, mens B-aksjene gir hele ti stemmer per aksje

De seks Glazer-søsknene, som eier 7,44 prosent av A-aksjene og samtlige B-aksjer i United, kontrollerer hele 97,07 prosent av stemmene og det derfor i praksis umulig å endre på styrets innstilling. 

Det er imidlertid verdt å merke seg av den nest eldste av Glazer-søsknene, Kevin Glazer, står på valg. I oktober ba han New York-børsen om å omgjøre hans B-aksjer i United til A-aksjer, etter alle solemerker for å selge sin aksjepost i klubben.

United.no har imidlertid ikke funnet noen børsmeldinger verken fra United eller New York-børsen som viser at aksjene har blitt solgt, men vi har heller ikke funnet bevis for at aksjene har blitt tilbakeført til B-aksjer.

Uniteds generalforsamling vil finne sted i kontorene til selskapet Woods Oviatt
Gilman LLP i New York den 22. juni og aksjeholdere vil også bli invitert til å delta via telefonkonferanse på nett om de ikke har anledning til å delta rent fysisk.

Dette er de 12 styremedlemmene som er foreslått gjenvalgt: 

 • Avram Glazer (59), formann og styremedlem
 • Joel Glazer (53), formann og styremedlem
 • Edward Woodward (48), viseformann og styremedlem
 • Richard Arnold (48), avdelingsdirektør og styremedlem
 • Cliff Baty (49), økonomidirektør og styremedlem
 • Kevin Glazer (58), styremedlem
 • Bryan Glazer (55), styremedlem
 • Darcie Glazer Kassewitz (51), styremedlem
 • Edward Glazer (50), styremedlem
 • Robert Leitão (56), uavhengig styremedlem
 • Manu Sawhney (53),uavhengig styremedlem
 • John Hooks (63), uavhengig styremedlem
Powered by Labrador CMS