Ny spalte fra Andy Mitten

Andy Mitten skriver ekslusivt for united.no. Denne gang om kampen mot Liverpool i FA-cupen og sikkerhetsoppbudet rundt kampen.

Liverpool kommer til Old Trafford i FA-cupen på søndag, og da vil 9,000 scousere ta over mesteparten av East Stand. Til tross for deres problemer, håper de å gjøre det de gjorde i den første kampen som noensinne ble spilt på Old Trafford – å slå United på bortebane.

Alt ligger til rette for en atmosfære som slår alt som tidligere har vært opplevd denne sesongen; de to største klubbene i engelsk fotball møter hverandre i FA-Cupen.

Det har vært snakk om kampen i begge byene hele uken. En kamerat fra Liverpool har fortalt meg om deres planer. Noen av dem, som er med i supportergruppen ‘Spirit of Shankly’, vurderte å dra med båt til Manchester via Manchester Ship Canal. Det er en god idé, men de gikk bort fra den fordi det ville ha tatt dem rundt seks timer. Med avspark klokken 13.30 ville de ha måttet dra veldig, veldig tidlig. Og det var før Uniteds supportere fikk nyss om ideen deres. Ethvert fartøy som frakter scousere ville ha trengt marin eskorte, og høyst sannsynlig også minesveipere.

Så de kommer med buss og tog. De eldre hooliganene kommer til å reise sammen som en brigade av knudrete, gamle soldater – et sant «Band of Brothers» på vei til et siste slag. Bortsett fra at det ikke kommer til å være noe slag utenfor banen. Politiet vet nøyaktig hvem de er, og kommer til å avskjære bussene lenge før de begynner å nærme seg Salford fra M62 eller East Lancs Road.

Supporterne kommer ikke til å bli ønsket velkommen når de kommer, ikke på en vanlig måte i hvert fall. Ved et nylig besøk sprayet noen United-supportere ‘Welcome to Old Trafford you murdering Scouse bastards’ på vegger rundt stadion. Så dypt kan hatet sitte.

9,000 bortesupportere medfører store utfordringer for politiet. Dette er ikke 9,000 Exeter- eller Burton Albion-supportere som kommer som turister med vidåpne øyne for å opppleve en kveld på Old Trafford og å handle i Megastore. De fleste Liverpool-supportere bærer ikke lagets farger utenfor stadion, og ville heller ikledd seg en Everton-drakt enn å bli sett på Megastore. Allikevel, til tross for den gjensidige vemmelsen, er sjansene for bråk små.

Mye eder og galle bil bli spydd i sinne mellom over det ingenmannsland som separerer supporterne, men det er omtrent alt som vil skje. Politiet er så godt organisert at de store problemene veldig sjelden forekommer utenfor Old Trafford. Gjennom sitt nære samarbeid med sine Merseyside-kolleger, vil de isolere bråkmakerne og – som jeg forklarte i en tidligere spalte – følge med på alt som skjer gjennom flere overvåkningskameraer. De slipper også begge supporterskarene ut av stadion på samme tidspunkt. Det høres kanskje ut som galskap, men det er en plan bak det. Bortesupporterne sluses inn i folkemengden som en liten elv som renner ut i en større elv. Supporterne vet snart ikke hvem som er hvem hvis de vil lage trøbbel, og politiet står kun noen meter unna for å arrestere dem som prøver seg på noe. Hvis man blir tatt vil man bli utestengt fra fotballstadioner i tre, fem eller ti år. Det er ikke verdt det.

Det glimrende politiarbeidet gjør at 75,000 tilskuere kan nyte anledningen og atmosfæren. Jeg elsker når det kommer store grupper bortesupportere til Old Trafford, og husker jeg ble forskrekket av antallet Newscastle-supportere som pleide å reise hit på 80-tallet. Ved kamper hvor man betalte ved inngangen visste man aldri hvor mange som kom. Mindre klubber som Watford eller Luton, ville normalt fylle en seksjon på Scoreboard End med 1,000 supportere, større klubber to, tre og fire tusen. Newcastle og Liverpool fylte alle seksjonene, noe som førte til et konstant, øredøvende brøl på Old Trafford. Dette er hva jeg forventer på søndag.

Det er bare synd Ole Gunnar ikke er tilstede og kan score det avgjørende målet i siste minutt slik han gjorde i 1999, forrige gang United og Liverpool møttes i FA-cupen på Old Trafford.

Oversatt av Andreas Rønningen Sandbu.

Andy Mittens spalte på engelsk/Andy Mitten column in English:

Liverpool come to Old Trafford in the FA Cup on Sunday, when 9,000 visiting Scousers will take over most of the east end of the ground. Despite their problems, they’ll be hoping to do what they did in Old Trafford’s first ever game in 1909 – beat United away.

It should make for an atmosphere unparalleled at home so far this season, the two biggest clubs in English football head-to-head in the FA Cup.

There’s been a buzz about the match in both cities all week. A mate in Liverpool has been telling me of their plans. Some of them involved in the Spirit of Shankly fans group looked at travelling up the Manchester Ship canal in a boat to M16. It’s a good idea, but it was abandoned because it would take around six hours. With the game having a 1.30pm kick off, that would have meant leaving very, very early. And that’s before United fans got wind of their idea. Any vessels carrying Scousers would have needed a naval escort and very possibly mine sweepers.

So they’re coming by coach and train. Their older hooligans will travel together like a brigade of gnarled old soldiers, a veritable band of brothers going into battle for one last time. Except there will be no battle off the pitch. The police know exactly who they are and will intercept the coaches well before they start to nudge through Salford from the M62 or East Lancs Road.

The fans will not be welcomed when they arrive, not in a conventional manner anyway. On a recent visit, some United fans sprayed ‘Welcome to Old Trafford you murdering Scouse bastards’ on walls around the ground. That’s how deep the hatred can run.

A 9,000 away following presents major challenges for the police. This isn’t 9,000 Exeter or Burton Albion fans coming like wide-eyed tourists for a night out at Old Trafford and busying the tills in the Megastore. Most Liverpool fans won’t wear colours outside the ground and would rather don an Everton shirt than be seen in the Megastore, yet despite the mutual loathing, the chance of trouble is remote.

Much bile will be spewed in anger across the various no man’s lands separating the supporters, but that’s about it. The police are so well organised that major disorder is very rare at Old Trafford. Working closely with their Merseyside counterparts, they will isolate troublemakers and, as I explained in an earlier column, monitor everything through a series of surveillance cameras. They also let fans out at the same time after the game. That may seem like madness, but there’s a method to it. Away fans thus are submerged into the crowd like a smaller river merging into a bigger one. Fans soon don’t know who is who and if they do look to cause disruption, the police are only a few metres away to arrest them. If you are charged then you are hit with a three, five or ten year ban from football. It’s not worth it.

The excellent policing means that the 75,000 crowd can enjoy the occasion and atmosphere. I love it when huge away followings come to Old Trafford and remember being startled by the number of Newcastle fans who used to travel down in the 1980s. With games usually pay on the gate, you never knew how many would come. Smaller clubs like Watford or Luton would usually fill one standing paddock at the Scoreboard End holding 1,000 fans, bigger clubs two, three and four. Newcastle and Liverpool would fill all five paddocks, making for a constant, deafening roar inside Old Trafford. Which is what I’m expecting this Sunday.

It’s just a shame Ole Gunnar isn’t around to score a last minute winner like he did in 1999, the last time United and Liverpool met in the FA Cup at Old Trafford.

Andy Mitten er en velkjent og respektert journalist fra Manchester. Han er blant annet redaktør for fanzinet United We Stand. Mitten vil skrive en fast spalte for united.no annenhver uke.